Hodnocení smyslu života u seniorů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení smyslu života u seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Bušková, Renata
dc.date.accessioned 2012-03-13T09:02:04Z
dc.date.available 2012-03-13T09:02:04Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18556
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zpracováním přehledu informací o stárnutí a stáří doplněné o nové poznatky o životě seniorů a o jejich současných problémech. Jejím cílem je posouzení spokojenosti v určitých oblastech života samostatně žijících seniorů, zjištění rozdílu v jejich hodnotové orientaci a prožívané smysluplnosti života. Vychází z obsahové analýzy dostupné odborné literatury a časopisu z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie, sociální práce, zdravotnictví a také z pramenů práva České republiky. cs
dc.format 86 s. cs
dc.format.extent 1996507 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Adaptace na stáří cs
dc.subject geriatrie cs
dc.subject gerontologie cs
dc.subject gerontopedagogika cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject nemoc cs
dc.subject osobní pohoda cs
dc.subject příprava na stáří cs
dc.subject senior cs
dc.subject smysl života cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject věk cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject životní spokojenost cs
dc.subject Adaptation to old age en
dc.subject geriatrics en
dc.subject gerontology en
dc.subject gerontopedagogy en
dc.subject value of life en
dc.subject illness en
dc.subject well-being en
dc.subject preparing for old age en
dc.subject senior en
dc.subject meaning of life en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject aging en
dc.subject old age en
dc.subject age en
dc.subject health en
dc.subject life satisfaction en
dc.title Hodnocení smyslu života u seniorů cs
dc.title.alternative Valuation of sense of life in the elderly en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prášilová, Halka
dc.date.accepted 2012-01-09
dc.description.abstract-translated This Bachelor work occupies with elaborating information about growing older and old age which are completed with new knowledge about senior?s life and their current problems. Its target is evaluating of satisfaction in specified life spheres of independently living seniors, finding out the differences in their value orientation and going through the meaning of life. It proceeds from the content analysis available literature and magazine from the area of pedagogy, psychology, sociology, social work, health care and from the law sources of Czech Republic too. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17741
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bušková_2012_bp.pdf 1.904Mb PDF View/Open
bušková_2012_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
bušková_2012_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account