Ekologická výchova v současné společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ekologická výchova v současné společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František
dc.contributor.author Hájková, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:02:41Z
dc.date.available 2010-07-14T00:02:41Z
dc.date.issued 2006-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1855
dc.description.abstract Téma bakalářské práce vymezuje pojem ekologie jako nedílné součásti našeho života a vytváří ucelený přehled o stavu ekologické výchovy v současné společnosti, včetně dopadu na životní prostředí. Ekologické vzdělání, výchova a osvěta je celoživotním procesem a má charakter celostní výchovy tzn. že optimálním způsobem utváří morálku, působí na rozumovou, citovou a volně aktivní složku osobnosti člověka. Závěrečná část této práce nabízí možnosti zlepšení stávajícího stavu ekologické výchovy a životního prostředí, kdy jedním z řešení je vize trvale udržitelného rozvoje a změna typu adaptivní strategie kultury. Morální ekologie a přijetí odpovědnosti za naši svobodu, je podmínku pro přežití země i člověka. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 284926 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject ekologie cs
dc.subject environmentální výchova cs
dc.subject ekologická výchova cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject udržitelný rozvoj cs
dc.subject ochrana životního prostředí cs
dc.subject ekosystém cs
dc.subject ekologická vize cs
dc.subject katastrofa cs
dc.subject ekologická hnutí cs
dc.subject ekologická střediska cs
dc.subject ekologické vzdělání a osvěta cs
dc.subject ekology en
dc.subject environmental education en
dc.subject ecological education en
dc.subject the environment en
dc.subject maintainable development en
dc.subject environmental protection en
dc.subject ecosystem en
dc.subject ecological vision en
dc.subject catastrophic en
dc.subject ecological movement en
dc.subject ecological centres en
dc.subject ecological gualification and adult education en
dc.title Ekologická výchova v současné společnosti cs
dc.title.alternative Ecological education in the modern society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated The bachelor's diploma work defines the term ecology as an integral part of our life and creates a compact summary of the state of ecological education in contemporary society including the effect on the environment. Ecological training, education and edification is the lifelong process having complex educational character which means that it forms morale in optimal way, it has an influence on intellectual, emotional and volitionally active component of human personality. Closing part of the work offers possibilities of improvement in the current state of ecological education and the environment. There, one of the solutions is a costantly sustainable development vision and a change in type of adaptive culture strategy. Moral ecology and accepting responsibility for our freedom is a principal condition for survival of the Earth and a man. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2020
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hájková_2006_bp.pdfBlocked 278.2Kb PDF View/Open
hájková_2006_op.doc 22.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account