Prevence kriminality u Městské policie hl. m. Prahy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prevence kriminality u Městské policie hl. m. Prahy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Pekárek, Josef
dc.date.accessioned 2012-03-13T09:04:36Z
dc.date.available 2012-03-13T09:04:36Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18560
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce je ?Prevence kriminality u Městské policie hl. m. Prahy? . Práce je členěna do části teoretické, kde využívám zkušenosti nejen z mého zaměstnání, ale především z činnosti mých kolegů, kteří se primární prevenci skutečně věnují. Ve své práci jsem využil i poznatky se studia sociální pedagogiky. V současné době prevence kriminality představuje neodmyslitelný prostředek v boji proti vzrůstající kriminalitě a dalším jejím negativním projevům ve společnosti. Mezi základní úkoly Městské policie v hlavním městě Praze náležitě patří i prevence kriminality, která je vedena osvětovou a přednáškovou formou u jednotlivých kategorií cílů prevence. Instituce městské policie není tak pouze jen ?represivním orgánem?, nýbrž představuje i důležitý prvek v samotné prevenci kriminality v hlavním městě Praze. cs
dc.format 40 s cs
dc.format.extent 12940010 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Prevence kriminality cs
dc.subject preventivní politika cs
dc.subject sociální prevence cs
dc.subject situační prevence cs
dc.subject primární prevence cs
dc.subject sekundární prevence cs
dc.subject terciární prevence cs
dc.subject rizikové chování cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject Prevention of criminality en
dc.subject prevention policy en
dc.subject social prevention en
dc.subject situation prevention en
dc.subject primary prevention en
dc.subject secondary prevention en
dc.subject tertiary prevention en
dc.subject danger behaviour en
dc.subject social pathologic phenomenon en
dc.title Prevence kriminality u Městské policie hl. m. Prahy cs
dc.title.alternative The prevention of criminality by Municipal police of capital Prague en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2012-01-10
dc.description.abstract-translated The theme of my bachelor thesis is The prevention of crime by the Municipal police in the capital Prague. The work is divided into a theoretical part, where I use my experience from my work and from study of social pedagogy. Currently, crime prevention is the essential tool in the fight against increasing crime and other negative manifestations in the society. The basic tasks of the Municipal Police in the capital city of Prague appropriately include crime prevention, which is led by educational and lecturing on various categories of prevention goals. The institution of the city police not only as a "repressive authority", but also represents a very important element in preventing crime in the capital city of Prague. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 22663
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
pekárek_2012_bp.pdf 12.34Mb PDF View/Open
pekárek_2012_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
pekárek_2012_op.doc 28Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account