Motivace k sociálně patologickému chování mládeže a možnosti jejich resocializace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Motivace k sociálně patologickému chování mládeže a možnosti jejich resocializace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzlová, Hana
dc.contributor.author Sukeník, David
dc.date.accessioned 2012-03-13T09:08:04Z
dc.date.available 2012-03-13T09:08:04Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18570
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zabývám charakteristikou sociálně patologického chování, příčinami jeho vzniku, ale především faktory, které ovlivňují sociálně patologické chování, v neposlední řadě se zabývám institucionální péčí při intervenci a resocializaci delikventní mládeže. cs
dc.format 77 cs
dc.format.extent 1005325 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociálně patologické chování cs
dc.subject patologické jevy cs
dc.subject prevence a resocializace cs
dc.subject intervence cs
dc.subject mládež cs
dc.subject social pathological behaviour en
dc.subject pathological phenomena en
dc.subject prevention and resocialize en
dc.subject intervention en
dc.subject juvenile en
dc.title Motivace k sociálně patologickému chování mládeže a možnosti jejich resocializace cs
dc.title.alternative Motivation to social patologic behaviour of juvenile and posibilities of their resocialization en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2012-01-12
dc.description.abstract-translated In its diploma thesis i engaged with charakteristic social patologic behaviour, reasons of their inception, but above all faktors, which influencing social patological behaviour, last but not least i engaged in institucional solicitude in intervention and resocialization of deliquent juvenile. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23850
dc.date.assigned 2011-09-23
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
sukeník_2012_dp.pdf 981.7Kb PDF View/Open
sukeník_2012_vp.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open
sukeník_2012_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account