Polymerní matrice obsahující anorganické plnivo

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Polymerní matrice obsahující anorganické plnivo

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Polymerní matrice obsahující anorganické plnivo
Autor: Peprníček, Tomáš
URI: http://hdl.handle.net/10563/1857
Datum: 2006-07-11
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran:
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Předkládající teze k disertační práci jsou rozděleny na dvě základní části. První část se zabývá teoretickým popisem problému souvisejícího s oblastí nanokompozitů typu polymer / jíl, přičemž byly sledovány obě možnosti typu jílu, neupravený / chemicky opravený. Výsledky jsou shrnuty do čtyř článků, které lze rozdělit na základě použité polymerní matrice a dále v závislosti na aplikovaném jílu. Ve všech případech byl sledován vliv podmínek přípravy jako teplota; doba zdržení při zpracovávání; na finální charakteristiky a výslednou morfologii vzorků. Jako další důležitý parametr byl sledován vliv chemické modifikace na výsledné vlastnosti, zejména na teplotní stability vzorků. Jak lze vyčíst z výsledků, podmínky přípravy a chemické modifikace mají klíčový efekt na výslednou morfologii a výsledky. Jak bylo dokázáno, chemická modifikace pomáhá dosažení lepší morfologie vzorků, ale na druhou stranu usnadňuje a podporuje teplotní degradaci polymerních matric v obou případech. V dalším lze poukázat na fakt, že např. dlouhá doba zdržení při zpracovávání způsobuje nejen lámání destiček silikátu, jak se lze dočíst v publikovaných článcích z poslední doby, ale vede také k postupné aglomeraci silikátu což je presentováno v posledním příspěvku.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
peprníček_2006_vp.pdf 91.65Kb PDF Zobrazit/otevřít
peprníček_2006_op.zip 516.7Kb Neznámý Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet