Uplatnění sociální pedagogiky v práci Policie České republiky.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Uplatnění sociální pedagogiky v práci Policie České republiky.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Kozák, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:03:59Z
dc.date.available 2010-07-14T00:03:59Z
dc.date.issued 2006-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1862
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na uplatnění sociální pedagogiky v práci Policie České republiky. Pojednává o možnostech uplatnění sociální pedagogiky při předcházení a řešení sociálně patologických jevů spadajících do působnosti Policie České republiky. Cílem práce bylo dokázat, že sociální pedagogika má široké možnosti uplatnění v práci Policie České republiky . cs
dc.format 40 s. cs
dc.format.extent 362362 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Policie ČR cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject prevence kriminality cs
dc.subject Police of the Czech republic en
dc.subject Social pedagogy en
dc.subject Social pathological phenomenon en
dc.subject Prevention of criminality en
dc.title Uplatnění sociální pedagogiky v práci Policie České republiky. cs
dc.title.alternative Exercise of a social pedagogy in the work of Police of the Czech republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sekot, Aleš
dc.date.accepted 2006-06-22
dc.description.abstract-translated Bachelor's work is devoted to exercise of a social pedagogy in the work of Police of the Czech republic. It dealt with possibilities of exercise of a social pedagogy on prevention and solwing social pathological phenomenon arise under Police of the Czech Republic. The aim of this work is to prove that there are many chances of using social pedagogy in the work of Police of the Czech republic. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4474
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kozák_2006_bp.pdfBlocked 353.8Kb PDF View/Open
kozák_2006_op.doc 22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account