Význam konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR) a jeho využívání v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR) a jeho využívání v České republice

Show full item record

No preview available
Title: Význam konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR) a jeho využívání v České republice
Author: Svoboda, Jiří
URI: http://hdl.handle.net/10563/18666
Date: 2004-09-07
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předložená disertační práce je zaměřena na problematiku společenské odpovědnosti organizací v České republice. Hlavním cílem je zmapovat současný stav ve využívání konceptu CSR v České republice a na jeho základě navrhnout metodický návod sloužící k aplikaci konceptu CSR v praxi. V úvodu autor přibližuje důvody volby uvedeného tématu. V první kapitole jsou formulována teoretická východiska, která se vztahují k problematice společenské odpovědnosti organizací. Pozornost je zde věnována vývoji a vymezení konceptu společenské odpovědnosti organizací, základním pilířům CSR a problematice zapojení stakeholders. Ve druhé kapitole autor definuje hlavní cíl, dílčí cíle a hypotézy disertační práce. Ty jsou doplněny postupem a obsahem disertační práce. Ve třetí kapitole autor uvádí metody, použité při zpracování disertační práce. Obsahem čtvrté kapitoly jsou hlavní výsledky disertační práce. Konkrétně vyhodnocení výsledků z provedeného kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Dále je zde v páté a šesté kapitole provedena verifikace cílů a hypotéz. Na základě všech výsledků, autor v sedmé kapitole navrhl doporučení pro organizace, jak implementovat koncept CSR do podnikových struktur. Součástí této kapitoly je také návrh osnovy samostatného výukového kurzu se zaměřením na problematiku CSR pro vysoké školy. Teoretické a praktické přínosy disertační práce jsou přiblíženy v osmé kapitole. V závěru autor shrnuje hlavní cíl a přínos disertační práce.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
svoboda_2010_dp.pdf 5.388Mb PDF View/Open
svoboda_2010_vp.pdf 1.565Mb PDF View/Open
svoboda_2010_op.pdf 1.717Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account