Význam konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR) a jeho využívání v České republice

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Význam konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR) a jeho využívání v České republice

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Význam konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR) a jeho využívání v České republice
Autor: Svoboda, Jiří
URI: http://hdl.handle.net/10563/18666
Datum: 2004-09-07
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: application/pdf
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Předložená disertační práce je zaměřena na problematiku společenské odpovědnosti organizací v České republice. Hlavním cílem je zmapovat současný stav ve využívání konceptu CSR v České republice a na jeho základě navrhnout metodický návod sloužící k aplikaci konceptu CSR v praxi. V úvodu autor přibližuje důvody volby uvedeného tématu. V první kapitole jsou formulována teoretická východiska, která se vztahují k problematice společenské odpovědnosti organizací. Pozornost je zde věnována vývoji a vymezení konceptu společenské odpovědnosti organizací, základním pilířům CSR a problematice zapojení stakeholders. Ve druhé kapitole autor definuje hlavní cíl, dílčí cíle a hypotézy disertační práce. Ty jsou doplněny postupem a obsahem disertační práce. Ve třetí kapitole autor uvádí metody, použité při zpracování disertační práce. Obsahem čtvrté kapitoly jsou hlavní výsledky disertační práce. Konkrétně vyhodnocení výsledků z provedeného kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Dále je zde v páté a šesté kapitole provedena verifikace cílů a hypotéz. Na základě všech výsledků, autor v sedmé kapitole navrhl doporučení pro organizace, jak implementovat koncept CSR do podnikových struktur. Součástí této kapitoly je také návrh osnovy samostatného výukového kurzu se zaměřením na problematiku CSR pro vysoké školy. Teoretické a praktické přínosy disertační práce jsou přiblíženy v osmé kapitole. V závěru autor shrnuje hlavní cíl a přínos disertační práce.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
svoboda_2010_dp.pdf 5.388Mb PDF Zobrazit/otevřít
svoboda_2010_vp.pdf 1.565Mb PDF Zobrazit/otevřít
svoboda_2010_op.pdf 1.717Mb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet