Lexikalische Germanismen im Walachischen

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Lexikalische Germanismen im Walachischen

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Lexikalische Germanismen im Walachischen
Autor: Gester, Silke; Koňařík, Ondřej
ISBN: 978-80-87500-27-9
URI: http://hdl.handle.net/10563/18676
Datum: 2012
Vydavatel: VeRBuM
Počet stran: 120
Dostupnost: Dostupné pro studenty UTB


Abstrakt:

Předložená práce se zabývá lexikálními germanismy ve valašském nářečí. Vycházejíce primárně z mluvené řeči, jsou představeny adaptační procesy, kterými procházejí výpůjčky, a to počínaje foneticko-fonologickými aspekty, poté otázkami grafického přizpůsobení, rovněž tak jako morfologické integrace přejatých slov. Ačkoliv je ve srovnání s lexikálními anglicismy počet nových výpůjček velmi malý, dají se popsané procesy v nových podmínkách použít. Zejména v kapitole věnované pokračující morfologické integraci a slovotvorbě je zřejmé, jaké možnosti čeština jakožto ohebný jazyk skýtá, jde-li o odvozeniny cizích slov. Se zvláštním zájmem je tu otázka použití a stylistických účinků, kterých se dá lexikálními germanismy dosáhnout. Jako zdroj nesčetných dokladů, které našly uplatnění v obou kapitolách k sémantice a ke stylistickým účinkům germanismů, sloužil internet. Bylo objasněno, že germanismy hrají v publicistice, především v bulvárním tisku, i nadále důležitou roli, například aby byla v dobách záplavy informací za pomoci jimi získaných stylových efektů pozornost čtenáře směřována na určitý text. Ve třetí kapitole byl valašský dialekt ještě jednou postaven do středu pozornosti práce. K tomu bylo dotázáno 161 osob v oblasti Vsetínska na znalost a užití devíti vybraných lexémů německého původu. Druhou část šetření tvořily otázky ve vztahu k percepci německého jazyka, resp. k jazykovým kompetencím respondentů jako takovým. Z toho je zřejmé, že jsou tito lidé vůči německému jazyku otevřeni.

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
gester_germanismy.pdfZablokované 602.9Kb PDF Publikace - plný text PDF
gester_obsah.gif 47.01Kb Obrázek GIF Thumbnail Obsah publikace

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet