Firemní kultura v nadnárodní splolečnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Firemní kultura v nadnárodní splolečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Streitová, Jana
dc.date.accessioned 2013-10-03T23:01:09Z
dc.date.available 2013-10-03T23:01:09Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18705
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na firemní kulturu jako faktor, ovlivňující úspěch firmy v dosahování stanovených firemních cílů. Teoretická část podává informace o prvcích firemní kultury, firemní strategii a její typologii. Zabývá se procesem změny firemní kultury spojeným s pozitivní motivací zaměstnanců. Zdrojem těchto informací je odborná literatura. Cílem praktické části je analýza dotazníkového šetření firemní kultury v konkrétním podniku se zahraničním majitelem. Součástí praktické části je vyhodnocení výzkumných hypotéz a návrh doporučení pro praxi ve firmě. cs
dc.format 89 s. cs
dc.format.extent 2285453 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Firemní kultura cs
dc.subject firemní identita cs
dc.subject firemní image cs
dc.subject firemní strategie cs
dc.subject typologie firemní kultury cs
dc.subject motivace cs
dc.subject Minerva Boskovice cs
dc.subject a.s. cs
dc.subject Corporate culture en
dc.subject corporate identity en
dc.subject corporate image en
dc.subject corporate strategy en
dc.subject typology of corporate culture en
dc.subject motivation en
dc.subject Minerva Boskovice JSC en
dc.title Firemní kultura v nadnárodní splolečnosti cs
dc.title.alternative Corporate Culture in a Multinational Company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánek, František
dc.date.accepted 2012-05-18
dc.description.abstract-translated This dissertation work is focused on corporate culture as a factor that influences all companies in achieving of their goals. The theoretical part deals with corporate culture, corporate strategy and its typology. It also deals with the process of changing corporate culture with positive motivation of employees related. The literature was the source of that information. The goal of the practical part is a questionnaire analysis of corporate culture of a certain company owned by a foreign owner. An evaluation of the research hypotheses and a draft of recommendations are included in the practical part too. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/212 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25350
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-27


Files in this item

Files Size Format View
streitová_2012_dp.pdfBlocked 2.179Mb PDF View/Open
streitová_2012_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
streitová_2012_op.doc 26.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account