Drogová kriminalita

DSpace Repository

Language: English čeština 

Drogová kriminalita

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vykopalová, Hana
dc.contributor.author Havlík, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:06:22Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:08Z
dc.date.issued 2006-06-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1870
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je upozornit na skutečnost, že drogy představují závažné společenské riziko. Snahou bylo poukázat na možnosti boje proti drogám, a to jak represivním, tak preventivním způsobem. V teoretické části jsem se zaměřil na charakteristiku jednotlivých látek a popis jejich účinků. V této části se dále zabývám represivními a preventivními možnostmi boje proti drogám. V praktické části je provedena studie o zkušenostech středoškolské mládeže s drogou, která potvrzuje, že narůstá počet mladých lidí, kteří vyzkoušeli omamné a psychotropní látky. V závěru jsou shrnuta nejdůležitější zjištění, vyplývající z bakalářské práce. cs
dc.format 41 s., 8 s. dotazník cs
dc.format.extent 266200 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.06.2008
dc.subject droga cs
dc.subject závislost cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject mládež cs
dc.subject represe cs
dc.subject prevence cs
dc.subject drugs en
dc.subject dependence en
dc.subject crime en
dc.subject young people en
dc.subject represion en
dc.subject prevention en
dc.title Drogová kriminalita cs
dc.title.alternative Drug criminality en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Ivo
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated The aim of this project is drawing attention to the fact that the drugs represent serious social risk. My effort was aimed to show the possibilities of drugs control in forced as well as preventive way. The theoretical part contents characteristics of different stimulants and description of their influence. There is also an overview of forced and preventive possibilities of drugs control. Practical part is concerned on survey among teenage children and their experience with drugs. The survey confirms increasing number of young people who already have experience with narcotics. Conlusion sums up the most important findings resulting from this project. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 3915
dc.date.assigned 2006-03-03
utb.result.grade D
local.subject drogová kriminalita cs
local.subject drug abuse and crime en
local.subject drug delinquency en


Files in this item

Files Size Format View
havlík_2006_bp.pdfBlocked 259.9Kb PDF View/Open
havlík_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
havlík_2006_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account