Vliv komunitního plánování sociálních služeb na jejich rozvoj z pohledu pracovníků obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv komunitního plánování sociálních služeb na jejich rozvoj z pohledu pracovníků obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haburajová Ilavská, Lenka
dc.contributor.author Cejpek, Miroslav
dc.date.accessioned 2013-10-03T23:11:36Z
dc.date.available 2013-10-03T23:11:36Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18718
dc.description.abstract Diplomová práce Vliv komunitního plánování sociálních služeb na jejich rozvoj z pohledu pracovníků obcí s rozšířenou působností Kraji Vysočina je zaměřena na analýzu údajů od pracovníků obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina vztahující se k oblasti vlivu komunitního plánování sociálních služeb na rozvoj sociálních služeb v daném regionu. Její cíl směřuje k získání a analýze informací o vlivu komunitního plánování sociálních služeb na rozvoj těchto služeb z hlediska jejich kvality a dostupnosti v Kraji Vysočina. Teoretická část je zaměřena na vymezení sociálních služeb, formy a typy jejich poskytování, systém sociálních služeb v České republice a komunitní plánování sociálních služeb jako jednu z cest, jak docílit jejich rozvoje. To znamená dosažení jejich stále se zvyšující kvality a dostupnosti. Praktická část diplomové práce představuje výzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda a jaký vliv má komunitní plánování sociálních služeb na jejich rozvoj z pohledu pracovníků obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina. Z analyzovaných údajů jsou vyvozeny konkrétní připomínky, respektive vlastní doporučení autora. cs
dc.format 111 s. (300 232 znaků bez m.) cs
dc.format.extent 1552213 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ambulantní služby cs
dc.subject dostupnost sociálních služeb cs
dc.subject komunita cs
dc.subject komunitní plánování cs
dc.subject komunitní plánování sociálních služeb cs
dc.subject komunitní práce cs
dc.subject kvalita sociálních služeb sociální služby cs
dc.subject plánování cs
dc.subject pobytové služby cs
dc.subject poskytovatel cs
dc.subject rozvoj sociálních služeb cs
dc.subject služby sociální péče cs
dc.subject služby sociální prevence cs
dc.subject sociální začleňování cs
dc.subject terénní služby cs
dc.subject uživatel cs
dc.subject zadavatel cs
dc.subject Ambulatory social services en
dc.subject accessibility of social services en
dc.subject community en
dc.subject community planning en
dc.subject community planning of social services en
dc.subject community work en
dc.subject quality of social services en
dc.subject planning en
dc.subject accommodation social services en
dc.subject provider en
dc.subject developement of social services en
dc.subject social work en
dc.subject social prevention en
dc.subject social integrating en
dc.subject field social services en
dc.subject employer en
dc.subject taskmaster en
dc.title Vliv komunitního plánování sociálních služeb na jejich rozvoj z pohledu pracovníků obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina cs
dc.title.alternative The Influence of Community Social Service Planning on their Development from the Perspective of the Municipality Employees Extended Competence in the Vysočina Region en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kitliňská, Jana
dc.date.accepted 2012-05-29
dc.description.abstract-translated Diploma thesis The Influence of Community Social Service Planning on their Development from the Perspective of the Municipality Employees Extended Competence in the Vysočina Region focuses on the analysis of data from the Municipality Employees with Extended Competence in the Vysočina Region related to the impact of community planning for the development of social services in these region. Its aim is to gather and analyze information on the impact of community planning for the development of social services in terms of their quality and availability in the Vysočina Region. The theoretical part focuses on the definition of social services, forms and types of delivery, the system of social services in the Czech Republic, and community planning as one of the ways to achieve their development; it means the attainment of their ever-increasing quality and availability. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 24753
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-04-27
local.subject sociální služby cs
local.subject Jihlava (Česko : oblast) cs
local.subject Kraj Vysočina (Česko) cs
local.subject social service en
local.subject Jihlava Region (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
cejpek_2012_dp.pdf 1.480Mb PDF View/Open
cejpek_2012_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
cejpek_2012_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account