Péče o seniory v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Péče o seniory v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíchal, Jaromír cs
dc.contributor.author Čaňková, Hana cs
dc.date.accessioned 2013-10-03T23:14:06Z
dc.date.available 2013-10-03T23:14:06Z
dc.date.issued 2010-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18721
dc.description.abstract Bc. Hana Čaňková, Péče o seniory v České republice. Brno (Diplomová práce). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, 2012, 83 stran textu, 11 stran příloh Diplomová práce se zabývá péčí o seniory v České republice. Popisuje vývoj péče od historie po současnost, nastiňuje prognózu do budoucnosti. Obsahuje také pedagogické aspekty sociální práce se seniory. Cílem této práce je poukázat na kvalitu péče o stárnoucí populaci, hledání možných zlepšení, zhodnocení spokojenosti samotných seniorů s touto péčí. cs
dc.format 82 s. (142 111 znaků) cs
dc.format.extent 649577 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Senior cs
dc.subject věk cs
dc.subject péče cs
dc.subject aktivizace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject charitativní organizace cs
dc.subject ústavní péče cs
dc.subject osamělost cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject výchova cs
dc.subject Senior en
dc.subject age en
dc.subject care en
dc.subject activation en
dc.subject communication en
dc.subject charity organization en
dc.subject loneliness en
dc.subject help en
dc.subject health en
dc.subject social service en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject education en
dc.title Péče o seniory v České republice cs
dc.title.alternative Care for the Elderly in the Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka cs
dc.date.accepted 2012-05-16 cs
dc.description.abstract-translated Bc. Hana Čaňková, Care for Seniors in the Czech Republic, Brno (Master 's thesis) Tomas Bata University at Zlín, Faculty of Humanities, Institute of Interdisciplinary Studies, 83 p. of text and 11 p. of annexes. This thesis deals with the care for seniors in the Czech Republic. It describes its progress from the past to the present days, outlines a prognosis for the future. It also includes educational aspects of social work with seniors. The aim of this work is to highlight the quality of care for an aging population, the search for possible improvements, and the evaluation of seniors'satisfaction with this care. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25087
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-03-28 cs


Files in this item

Files Size Format View
čaňková_2012_dp.pdfBlocked 634.3Kb PDF View/Open
čaňková_2012_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
čaňková_2012_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account