Vzdělávání zaměstnanců ve výrobním závodě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vzdělávání zaměstnanců ve výrobním závodě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Uhrová, Kamila
dc.date.accessioned 2013-10-03T23:20:51Z
dc.date.available 2013-10-03T23:20:51Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18731
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vzděláváním zaměstnanců jako nedílnou součástí řízení lidských zdrojů. Vymezuje strategický přístup k řízení lidských zdrojů, popisuje cíle a oblasti vzdělávání a vztah firemního vzdělávání k řízení lidských zdrojů. V rámci procesu vzdělávání zaměstnanců se věnuje identifikaci vzdělávacích potřeb, plánování vzdělávání, jeho realizaci a hodnocení výsledků vzdělávání. Práce stručně popisuje systém vzdělávání zaměstnanců ve výrobním závodě Devro s.r.o. Slavkov u Brna a výzkum zjišťující názory a postoje zaměstnanců na vzdělávání a osobní rozvoj a na spokojenost se zaměstnáním. cs
dc.format 131 cs
dc.format.extent 1165071 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Strategický přístup cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject vzdělávání zaměstnanců cs
dc.subject proces vzdělávání cs
dc.subject systém vzdělávání cs
dc.subject Devro s.r.o. cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject vedoucí cs
dc.subject manažer cs
dc.subject vzdělávací aktivity cs
dc.subject školení cs
dc.subject osobní rozvoj cs
dc.subject Strategic approach en
dc.subject human resources management en
dc.subject training of employees en
dc.subject process of training employees en
dc.subject training system en
dc.subject Devro s.r.o. en
dc.subject employee en
dc.subject leader en
dc.subject manager en
dc.subject training activities en
dc.subject training en
dc.subject personal development en
dc.title Vzdělávání zaměstnanců ve výrobním závodě cs
dc.title.alternative Staff Education in a Production Plant en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Zuzana
dc.date.accepted 2012-05-18
dc.description.abstract-translated This diploma work deals with the training of employees as an integral part of human resources management. It defines the strategic approach to human resources management, describes the objectives and types of training and relationship of company training to human resources management.In the process of training employees it also deals with the identification of training needs, training planning, its realization and evaluation of training outcomes. Diploma work briefly describes the training system in production plant Devro s.r.o. Slavkov u Brna and research on the views and attitudes of employees for training and personal development and their job satisfaction. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/212 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25375
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-26


Files in this item

Files Size Format View
uhrová_2012_dp.pdf 1.111Mb PDF View/Open
uhrová_2012_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
uhrová_2012_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account