Reklama a její možnosti v sociální oblasti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Reklama a její možnosti v sociální oblasti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Antl, Antonín
dc.date.accessioned 2013-10-03T23:57:58Z
dc.date.available 2013-10-03T23:57:58Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18787
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o možnostech reklamy v sociální oblasti. Důraz je kladen na společenské využití sociální reklamy při řešení problematických témat společnosti. Je zde vymezen pojem sociální reklamy a její společenské cíle. V této práci jsou vymezeny historické aspekty, až po současná společenská témata. Zabývá se sociálním marketingem využívaný státními a nestátními neziskovými institucemi. Další část textu je vymezena sociální reklamě jako systému a jejímu tematickému zaměření. Je zde pohlíženo na sociální reklamu jako na komunikační nástroj působení. V diplomové práci je podtrhnut význam etiky a reklamního kodexu. Jsou zde uvedeny právní aspekty, které musí tvůrci reklamy dodržovat. Empirická část zkoumá ovlivnění a znalosti sociální reklamy a rozdíly mezi jednotlivými skupinami respondentů. cs
dc.format 154 s. (48 602 znaků) cs
dc.format.extent 1710736 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální reklama cs
dc.subject komerční reklama cs
dc.subject sociální marketing cs
dc.subject komerční marketing cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject instituce cs
dc.subject historie cs
dc.subject charita cs
dc.subject kampaň cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject média cs
dc.subject informace cs
dc.subject emoce cs
dc.subject účinnost cs
dc.subject celebrity cs
dc.subject kodex cs
dc.subject právo cs
dc.subject etika cs
dc.subject Social advertising en
dc.subject commercial advertising en
dc.subject social marketing en
dc.subject commercial marketing en
dc.subject nonprofit organizations en
dc.subject institutions en
dc.subject history en
dc.subject charity en
dc.subject campaign en
dc.subject communication en
dc.subject information en
dc.subject emotions en
dc.subject efficiency en
dc.subject celebrities en
dc.subject code en
dc.subject law en
dc.subject ethics en
dc.title Reklama a její možnosti v sociální oblasti cs
dc.title.alternative Advertising and Its Opportunities in Social Sphere en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hodný, Jiří
dc.date.accepted 2012-05-15
dc.description.abstract-translated This thesis discusses the possibilities of using the advertising on the social sphere. The focus of this thesis is placed on the use of social advertising in dealing with issues of society. There is a defined concept of social advertising and society goals. This paper describes facts from historical aspects to the contemporary social issues. It deals with social marketing used by the government and nongovernmental institutions,the another part is defined as a social advertising system and its thematic focus. The social advertising is being used here as an communication tool. This thesis highlights the importance of ethics code in advertising. There are presented the legal aspects that must the creators of advertisin comply. The empirical section examines the influence and knowledge of advertising based on differences between groups of respondents. en
dc.description.department Katedra práva a právní vědy cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23609
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-03-28
local.subject etický kodex cs
local.subject sociální reklama cs
local.subject ethical codex en
local.subject social advertising en


Files in this item

Files Size Format View
antl_2012_dp.pdf 1.631Mb PDF View/Open
antl_2012_vp.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open
antl_2012_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account