Gender problematika na pracovišti Policie ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Gender problematika na pracovišti Policie ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kitliňská, Jana cs
dc.contributor.author Uhrová, Eliška cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T00:20:36Z
dc.date.available 2013-10-04T00:20:36Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18817
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou genderu na pracovišti Policie ČR. V diplomové práci jsou popsány nejdůležitější pojmy, termíny a oblasti související s problematikou genderu, personálního řízení a Policie České republiky. Celou prací se prolíná problematika genderu zaměřená zejména na postavení žen v přímém výkonu služby u Policie ČR. Hlavní náplní práce je zjistit, zda podle názorů samotných policistů a policistek ovlivňuje gender pracovní postavení zaměstnanců u Policie ČR okres Břeclav. Výzkum praktické části diplomové práce zjišťuje především rozdílnost názorů policistů a policistek na přijímání, odměňování a povyšování žen a mužů do vedoucích pozic u územního odboru Policie ČR okres Břeclav a zaměřuje se také na oblast diskriminace žen. cs
dc.format 111 s., 3. s. přílohy cs
dc.format.extent 1881904 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Gender cs
dc.subject Gender Studies cs
dc.subject Gender mainstreaming cs
dc.subject maskulinita cs
dc.subject femininita cs
dc.subject genderové role cs
dc.subject genderové stereotypy cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject rovnost cs
dc.subject přijímání pracovníků cs
dc.subject odměňování pracovníků cs
dc.subject povyšování pracovníků cs
dc.subject Policie ČR cs
dc.subject policejní jednání cs
dc.subject veřejné mínění cs
dc.subject ženy v bezpečnostních a ozbrojených složkách cs
dc.subject Gender en
dc.subject Gender Studies en
dc.subject Gender mainstreaming en
dc.subject masculinity en
dc.subject femininity en
dc.subject gender roles en
dc.subject gender stereotypes en
dc.subject discrimination en
dc.subject equality en
dc.subject workers recruitment en
dc.subject workers rewarding en
dc.subject workers promotion en
dc.subject Police of the Czech Republic en
dc.subject police behaviour en
dc.subject public opinion en
dc.subject women in armed and security sections en
dc.title Gender problematika na pracovišti Policie ČR cs
dc.title.alternative Gender Issues in the Workplace of Police of the Czech republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chráska, Miroslav cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.description.abstract-translated My thesis with gender problems at the workplace of the Police of the Czech Republic. In my thesis I describe the most important concepts, terms and areas connected with the gen-der problems, personal management and the Police of the Czech Republic. The thesis dis-plays gender issue focused particularly on the position of women inservice. The main goal is to find if, according to the opinion of the policemen and policewomen themselves, the gender influences the working position of the Police of the Czech Republic employees ? district Břeclav. The practical part of my research investigates primarily the differences of the policemens and policewomens opinions on recruitment, rewarding and promotion of women and men to managing position in the territorial department of the Police of the Czech Republic ? district Břeclav. The research i salso concentrated on discrimination of women. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 25096
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-25 cs


Files in this item

Files Size Format View
uhrová_2012_dp.pdf 1.794Mb PDF View/Open
uhrová_2012_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
uhrová_2012_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account