Faktory mající vliv na resocializaci člověka bez domova

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Faktory mající vliv na resocializaci člověka bez domova

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrdinka, Josef
dc.contributor.author Štulc, Václav
dc.date.accessioned 2013-10-04T00:42:13Z
dc.date.available 2013-10-04T00:42:13Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18848
dc.description.abstract Má diplomová práce, jak to již z jejího názvu vyplývá, je zaměřena zejména na zjištění a vymezení faktorů, které ovlivňují složitý proces návratu lidí, kteří se od společensky uznávaného chování odchýlili, zpět do společnosti. Faktorů, které se podílejí na opětovném, zásadním a funkčním zapojení jedinců, kteří mnohdy přišli o více než jen svůj domov, do všech oblastí společenského života. Právě tyto aspekty, jejichž znalost může být dle mého soudu v otázce řešení bezdomovectví účinným nástrojem, jsem vedle poznatků z odborné literatury určil rovněž pomocí provedeného výzkumu, a to přímo mezi lidmi, kteří svůj domov dokázali opětovně nalézt a plně se zapojit do způsobu života, který je společností obecně uznáván. Každé zjištění, které pomůže sociálně patologický jev, kterým bezdomovectví bezesporu je, alespoň oslabit, považuji s ohledem na jeho rozsah a nesmírnou složitost za malé vítězství celé společnosti. cs
dc.format 108 s. (37 013 slov). cs
dc.format.extent 1010177 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezdomovectví cs
dc.subject člověk bez domova cs
dc.subject společnost cs
dc.subject domov cs
dc.subject kultura cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject životní situace cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject chudoba cs
dc.subject sociální status cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject závislost cs
dc.subject vztahy cs
dc.subject negativní jevy cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject sociální izolace cs
dc.subject nouze cs
dc.subject psychika cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject organizace cs
dc.subject péče cs
dc.subject podpora cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject vlivy cs
dc.subject faktory cs
dc.subject aspekty cs
dc.subject postoje cs
dc.subject čas cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject bariéra cs
dc.subject terapie cs
dc.subject homelessness en
dc.subject homeless man en
dc.subject society en
dc.subject home en
dc.subject culture en
dc.subject lifestyle en
dc.subject quality of life en
dc.subject life situation en
dc.subject causes en
dc.subject unemployment en
dc.subject poverty en
dc.subject social status en
dc.subject health en
dc.subject education en
dc.subject addiction en
dc.subject relationships en
dc.subject negative effects of social exclusion en
dc.subject social isolation en
dc.subject distress en
dc.subject the victim en
dc.subject psyche en
dc.subject rehabilitation en
dc.subject inclusion en
dc.subject organization en
dc.subject care en
dc.subject support en
dc.subject assistance en
dc.subject impacts en
dc.subject factors en
dc.subject aspects en
dc.subject attitudes en
dc.subject time en
dc.subject social service en
dc.subject competence en
dc.subject barrier en
dc.subject therapy en
dc.title Faktory mající vliv na resocializaci člověka bez domova cs
dc.title.alternative Factors Influencing Social Rehabilitation of Homeless People en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan
dc.date.accepted 2012-05-18
dc.description.abstract-translated My Master's thesis, as mentioned in its title, is focused mainly on stating the factors that influence comlex process of return of people that had deviated from accepted social behavior back to the community. The factors that take role in repeated, essential and functional involvement of individuals, that often lost more than home. It is these factors, whose knowledge, in my opinion might be effective tool in solving the problem of homelessness. I defined these factors based on expert literature and my personal research with people that managed to regain their homes and managed to get involved in socially accepted form of social life. Each finding, that helps to weaken the social pathological phenomenon ? which the problem of homelessness undoubtedly is, is a small victory of the entire society. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25365
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-28


Files in this item

Files Size Format View
štulc_2012_dp.pdf 986.5Kb PDF View/Open
štulc_2012_vp.pdf 136.4Kb PDF View/Open
štulc_2012_op.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account