Rozvoj sluchové percepce u dětí předškolního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozvoj sluchové percepce u dětí předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Trávníčková, Michaela
dc.date.accessioned 2013-10-04T00:45:58Z
dc.date.available 2013-10-04T00:45:58Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18854
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je Rozvoj sluchové percepce u dětí předškolního věku. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Část teoretická obsahuje čtyři kapitoly. První kapitola je věnována celkovému vývoji dítěte předškolního věku, druhá kapitola pojednává o vývoji jazyka, řeči a komunikace, třetí kapitola se zabývá sluchovou percepcí a čtvrtá, tedy poslední kapitola se zabývá významem hry pro rozvoj sluchové percepce dětí předškolního věku. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum, jenž proběhl testováním sluchové per-cepce dětí předškolního věku a dotazníkovým šetřením mezi pedagogy mateřských škol. Cílem výzkumu je zmapovat jednotlivé oblasti sluchové percepce dětí předškolního věku a zjistit, zda mezi těmito oblastmi existují významné statistické rozdíly. cs
dc.format 85 s. cs
dc.format.extent 1563727 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dítě předškolního věku cs
dc.subject sluch cs
dc.subject sluchová percepce cs
dc.subject jazyk cs
dc.subject řeč cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject hra cs
dc.subject child in preschool age en
dc.subject hearing en
dc.subject auditory perception en
dc.subject language en
dc.subject speech en
dc.subject communication en
dc.subject game en
dc.title Rozvoj sluchové percepce u dětí předškolního věku cs
dc.title.alternative Development of Auditory Perception in Preschool Children en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2012-05-29
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is the Development of auditory perception in preschool children. The work is divided into theoretical and practical part. Theoretical part contains four chapters. The first chapter is devoted to the development of preschool age child, the second chapter deals with language development, speech and communication, the third chapter is focused on auditory perception and the last chapter deals with the importance of games for the development auditory perception in preschool children. The practical part consists of a quantitative research, which conducted testing auditory perception in preschool children and questionnaire survey of kindergarten teachers. The objective of this research is to explore different areas of auditory perception in preschool children, and find out if there are significant statistical differences between these areas. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 25089
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-27


Files in this item

Files Size Format View
trávníčková_2012_dp.pdf 1.491Mb PDF View/Open
trávníčková_2012_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
trávníčková_2012_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account