Vztah penologie a penitenciaristiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vztah penologie a penitenciaristiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Černá, Lada
dc.date.accessioned 2013-10-04T00:48:23Z
dc.date.available 2013-10-04T00:48:23Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18855
dc.description.abstract Má diplomová práce na téma ?Vztah penologie a penitenciaristiky? se v první kapitole věnuje analýze pojmů penologie, penitenciaristika. Vymezuje základní pojmy nezbytné pro zpracování daného tématu. V dalších kapitolách se věnuji historii vězeňství na českém území od nejstarších záznamů až po radikální transformaci vězeňského systému. Teoretická část mé práce zahrnuje terminologické a historické východiska. Zabývá se penologií, jako výchozím oborem pro penitenciaristiku, na což navazuje současný stav penitenciární praxe v České republice. Všímá si činností jednotlivých zaměstnanců věznice, kteří podílejí na penitenciární péči, kontinuální péčia postpenitenciární péči. Součástí práce je výzkum, který zjišťuje odborně teoretické znalosti zaměstnanců VS ČR v oblasti penologie a penitenciaristiky. cs
dc.format 111 s. cs
dc.format.extent 15035776 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject extramurální cs
dc.subject Věznice cs
dc.subject zaměstnanec Vězeňské služby cs
dc.subject profesionalita personálu cs
dc.subject historie cs
dc.subject penitenciární péče cs
dc.subject postpenitenciární péče cs
dc.subject programy zacházení cs
dc.subject reintegrace cs
dc.subject resocializace trest cs
dc.subject trestanci cs
dc.subject trestnice cs
dc.subject vězení cs
dc.subject vězeňská zařízení cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject zaměstnávání cs
dc.subject Vězeňská služba ČR cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject reedukace cs
dc.subject Penitenciární praxe cs
dc.subject trest cs
dc.subject vězeň cs
dc.subject sociální a speciální pedagogika cs
dc.subject Inprisonment en
dc.subject extramural en
dc.subject Prison en
dc.subject Prison Service staff en
dc.subject history en
dc.subject professional staff en
dc.subject penal care en
dc.subject post-penal care en
dc.subject treatment programmes en
dc.subject re-integration en
dc.subject re-socialization en
dc.subject punishment en
dc.subject convicts en
dc.subject prison en
dc.subject prison facility en
dc.subject education en
dc.subject employment en
dc.subject Service of the Czech Republic en
dc.subject re-socialization en
dc.subject re-education en
dc.subject Penitentiary practice en
dc.subject punishment en
dc.subject prisoner en
dc.subject social and special pedagogy en
dc.title Vztah penologie a penitenciaristiky cs
dc.title.alternative Relationship between Penology and Penitentiary Science en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šebek, Jiří
dc.date.accepted 2012-05-14
dc.description.abstract-translated My diploma thesis "Relationship penitentiari and penology" in the first chapter devoted to the analysis of concepts penology, penitentiari. It defines the basic concepts necessary for the processing of the topic. In the following chapters is devoted to the history of prisons in the Czech Republic from the earliest records to the radical transformation of the prison system. The theoretical part of my work includes terminology and historical background. It deals with penology, as the starting field for penitentiari, which builds on the current state of penal practice in the Czech Republic. Notes the activities of individual prison employees who participate in the penitentiary care, continuous care and after-care. The work is research that identifies the theoretical knowledge of professional staff in the Prison penitentiari and penology. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25093
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-03-30
local.subject dějiny vězeňství cs
local.subject history of prisons en


Files in this item

Files Size Format View
černá_2012_dp.pdf 14.33Mb PDF View/Open
černá_2012_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
černá_2012_op.rtf 85.32Kb RTF file View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account