Propagace Sport-V-hotelu Vysočina

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Propagace Sport-V-hotelu Vysočina

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim cs
dc.contributor.author Pelikánová, Vendula cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T00:54:54Z
dc.date.available 2013-10-04T00:54:54Z
dc.date.issued 2011-10-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18866
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou propagace konkrétního subjektu, a to Sport-V-hotelu Vysočina, působícího v oblasti cestovního ruchu. Teoretická část práce spočívá v definování základních pojmů cestovního ruchu se zaměřením na marketingovou komunikaci cestovního ruchu a jeho spojitost s marketingem služeb. Dále poskytuje informace o jednotlivých formách propagace v cestovním ruchu, o jejich popisu a využití. V praktické části je popsán současný stav marketingové komunikace Sport-V-hotelu. Tyto údaje jsou analyzovány, vyhodnoceny a podstoupeny kritice z hlediska úspěšnosti. V návaznosti na současnou propagaci je vytvořen nástin další možné propagace do bu-doucna, která by za pomoci využití jednotlivých propagačních nástrojů mohla zvýšit její účinnost. cs
dc.format 55 s. (68 177) cs
dc.format.extent 2359290 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject marketingový a komunikační mix cs
dc.subject 7P cs
dc.subject propagace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject public relations cs
dc.subject direct marketing cs
dc.subject sponzoring cs
dc.subject tourism en
dc.subject marketing of services en
dc.subject marketing and communication mix en
dc.subject 7P en
dc.subject promotion en
dc.subject advertising en
dc.subject public relations en
dc.subject direct marketing en
dc.subject sponsorship en
dc.title Propagace Sport-V-hotelu Vysočina cs
dc.title.alternative Promotion of the Vysočina Sport-V-Hotel en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zavřelová, Veronika cs
dc.date.accepted 2012-05-23 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is about problems of promotion of a particular entity, Sport-V-hotel Vysočina, operating in field of tourism. The theoretical part consists in defining the basic concepts of tourism, focusing on marketing communications of tourism and its connections with the marketing of services. The theoretical part also provides information about various forms of promotion of tourism, their description and utilization. The practical part describes the current state of marketing communication of Sport-V-hotel Vysočina. These data are analyzed, evaluated and criticized in terms of success. In response to the current promotion is created outline of other possible promotion in the future, which would help to increase its effectiveness by using various promotional tools. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 26021
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-05-03 cs


Files in this item

Files Size Format View
pelikánová_2012_bp.pdf 2.249Mb PDF View/Open
pelikánová_2012_vp.doc 151Kb Microsoft Word View/Open
pelikánová_2012_op.doc 150.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account