Děti s vývojovými poruchami chování ve vyučovacím procesu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Děti s vývojovými poruchami chování ve vyučovacím procesu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Maňas, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:12:06Z
dc.date.available 2010-07-14T00:12:06Z
dc.date.issued 2006-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1886
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o problematice dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou ADD/ADHD, společně s přehledem některých vzdělávacích a výchovných metod a jejich využití v praxi. Souhrnem získaných poznatků o dané oblasti, čtenář dostává kombinaci informací z teoretické a praktické roviny. V první části práce získá čtenář teoretický úvod do problematiky, který společně s praktickou částí čtenáři umožní snadnější orientaci při práci s dětmi s projevem ADD/ADHD. cs
dc.format 63 s. cs
dc.format.extent 771435 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Vývoj osobnosti cs
dc.subject porucha pozornosti a hyperaktivita cs
dc.subject lehká mozková dysfunkce cs
dc.subject intervence ve škole a v rodině cs
dc.subject metody cs
dc.subject poradenství cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject základní škola praktická cs
dc.subject Development of personality en
dc.subject failure of attention and hyperactivity en
dc.subject light brain dysfunction en
dc.subject intervention in school and in family en
dc.subject methods en
dc.subject consultancy en
dc.subject elementary school en
dc.subject practical school en
dc.title Děti s vývojovými poruchami chování ve vyučovacím procesu cs
dc.title.alternative Childern with developmental disorders of behaviour in learning process en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dvořáčková, Emilie
dc.date.accepted 2006-06-30
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the problems of children with failure of attention and with hyperactivity ADD/ADHD together with a review of some educational methods and their application in practice. With the summary of knowledge regarding the given sphere, the reader will get a combination of information from theoretical and practical levels. In the first part of the thesis, the reader will get a theoretical introduction in the given problems which, together with the practical part, will enable the reader an easier orientation when working with childrens affected by ADD/ADHD. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline Specialization in pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 4203
dc.date.assigned 2006-03-07
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
maňas_2006_bp.pdfBlocked 753.3Kb PDF View/Open
maňas_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
maňas_2006_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account