Aktivizační centra pro rodiny s dětmi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivizační centra pro rodiny s dětmi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pitnerová, Dagmar cs
dc.contributor.author Kolaříková, Jana cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T01:06:06Z
dc.date.available 2013-10-04T01:06:06Z
dc.date.issued 2010-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18883
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá konkrétními formami pomoci rodinám s dětmi v Centru pro rodinu a sociální péči Hodonín. Cílem této diplomové práce je zjistit využívání nabízených služeb v zařízení, zmapovat úskalí, se kterými se potýkají odborní pracovníci v této oblasti a zjistit, jaké je povědomí občanů města Hodonína o neziskové organizaci Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín. V teoretické části jsou vymezeny důležité pojmy jako je rodina, funkce rodiny, sanace rodiny a popsány sociální služby, jejichž cílovou skupinou jsou děti, mládež do 26 let a rodina. Praktická část vychází z kvalitativního šetření, hlavními metodami sběru dat jsou rozhovor, dotazník a anketa. Získaná data jsou anylyzována a graficky znázorněna. Zjištěné informace mohou posloužit jako zpětná vazba pro pracovníky zařízení a mohou vést ke zkvalitnění péče o klienty. cs
dc.format 100 str. cs
dc.format.extent 1711159 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Rodina cs
dc.subject rodinná politika cs
dc.subject výchova dětí v rodině cs
dc.subject sanace cs
dc.subject týmová spolupráce cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject aktivizační centra cs
dc.subject zákon o sociálních službách cs
dc.subject Family en
dc.subject family politics en
dc.subject education of children in the family en
dc.subject rehabilitation en
dc.subject teamwork en
dc.subject social services en
dc.subject activating centers en
dc.subject law on social services en
dc.title Aktivizační centra pro rodiny s dětmi cs
dc.title.alternative Activation Centres for Families with Children en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula cs
dc.date.accepted 2012-05-15 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with specific forms of assistance to families with children at the Center for Family and Social Care in Hodonín. The aim of this thesis is to find the services offered on the facility, mapping difficulties of professionals in this area and find out what is the awareness of citizens of Hodonín nonprofit organization Center for Family and Social Care Hodonin. The theoretical part defines important terms such as family, family functions, redevelopment of the family and current problems of families. Additionally, there is social services, which target group is children and youth under 26 years of age and family. The practical part is based on qualitative research, the main methods of data collection are interview, questionnaire and survey. The information are analyzed and graphically illustrated. The finding information can be use as feedback for the staff, and may lead to higher quality care for clients. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25209
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-30 cs


Files in this item

Files Size Format View
kolaříková_2012_dp.pdf 1.631Mb PDF View/Open
kolaříková_2012_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
kolaříková_2012_op.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account