Aktivní záložník v české realitě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aktivní záložník v české realitě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Burian, Tomáš
dc.date.accessioned 2013-10-04T01:19:42Z
dc.date.available 2013-10-04T01:19:42Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18902
dc.description.abstract Práce se zabývá institutem Aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky s důrazem na osobu občana ? aktivního záložníka. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zabývá institutem aktivní zálohy jako takovým, včetně jeho historie, personálními otázkami, legislativou, zahraničními zkušenostmi a také jeho možnou budoucností. Empirická, praktická část, je zaměřena na sociologický výzkum s cílem zjistit profil příslušníka tohoto institutu. Výzkum proběhl formou dotazníku, distribuovaného cestou jednotlivých Krajských vojenských velitelství všem jeho příslušníkům. cs
dc.format 101 cs
dc.format.extent 1636642 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dobrovolník cs
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject armáda cs
dc.subject záložní voják cs
dc.subject armádní záloha cs
dc.subject aktivní záloha cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject výcvik cs
dc.subject Volunteer en
dc.subject volunteering en
dc.subject army en
dc.subject Active Reserves soldier en
dc.subject army reserves en
dc.subject Active Reserves en
dc.subject education en
dc.subject training en
dc.title Aktivní záložník v české realitě cs
dc.title.alternative A Member of the Active Reserves in the Czech Reality en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2012-05-15
dc.description.abstract-translated The work deals with the institution of the Active Reserves of the Armed Forces of the Czech Republic, stressing the individual personalities of the members of the Active Reserves. The work is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part deals with the institution of the Active Reserves in general, concerning their history, personal questions, legislation, foreign experience and their possible future. The empirical, or practical part consists of a sociological research, the aim of which is to find out the profile of a member of this institution. The research was carried on in form of questionnaires distributed by the regional army headquarters to all their members. en
dc.description.department Katedra práva a právní vědy cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25078
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-28
local.subject aktivní záložníci cs
local.subject osobnost cs
local.subject dějiny cs
local.subject aktivní záloha cs
local.subject active reserves soldiers en
local.subject personality en
local.subject history en
local.subject army reserves en


Files in this item

Files Size Format View
burian_2012_dp.pdf 1.560Mb PDF View/Open
burian_2012_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
burian_2012_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account