Management řízení kvality na veřejných vysokých školách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Management řízení kvality na veřejných vysokých školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gulová, Lenka cs
dc.contributor.author Peschlová, Alexandra cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T02:02:30Z
dc.date.available 2013-10-04T02:02:30Z
dc.date.issued 2010-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18949
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce ?Management řízení kvality na veřejných vysokých školách? bylo zmapování současného stavu teoretického poznání a praktických zkušeností v oblasti řízení kvality služeb se zaměřením na vysoké školy. V první části byla popsána teorie, která se týká řízení kvality, zároveň analyzovala teoretické chápání obsahu pojmu řízení kvality. Druhá část byla orientována na teoretický popis řízení kvality na vysoké škole. Poslední část práce je zaměřena na kvalitativní výzkumné šetření. Zde byly prezentovány praktické zkušenosti v oblasti řízení kvality služeb na vysoké škole, jejich přínos, hodnocení a měření. cs
dc.format 114 s., (217 641 znaků). cs
dc.format.extent 1367492 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Kvalita cs
dc.subject management cs
dc.subject řízení kvality cs
dc.subject vysoká škola cs
dc.subject kvalitní pracovník cs
dc.subject měření kvality cs
dc.subject nástroje kvality cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject zakotvená teorie cs
dc.subject Quality en
dc.subject management en
dc.subject quality management control en
dc.subject university en
dc.subject quality worker en
dc.subject quality measurement en
dc.subject quality tools en
dc.subject qualitative research en
dc.subject grounded theory en
dc.title Management řízení kvality na veřejných vysokých školách cs
dc.title.alternative Quality Management at Public Universities en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín cs
dc.date.accepted 2012-05-17 cs
dc.description.abstract-translated The topic of the diploma thesis "The management quality control at he public universities" was to map the current situation of the theoretical knowledge and the practical experience in the quality of services control focused on the universities. In the first part, there were the theory described, that relates to the quality of services control, also analyzed the theoretical understanding of the content of the concept of the quality management control. The second part was focused on the theoretical description of the quality management control at the university. The last part is focused on the qualitative research. There were presented the practical experience in the quality of services control at the university, their benefits, the evaluation and the measurement. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/212 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25289
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-28 cs


Files in this item

Files Size Format View
peschlová_2012_dp.pdf 1.304Mb PDF View/Open
peschlová_2012_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
peschlová_2012_op.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account