Cíle a možnosti paliativní péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Cíle a možnosti paliativní péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina cs
dc.contributor.author Ihnátová, Libuše cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T02:35:27Z
dc.date.available 2013-10-04T02:35:27Z
dc.date.issued 2010-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18995
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou umírání, smrtí a paliativní a hospicovou péčí. Tato problematika je velmi důležitá, nejen pro rodiny pečující o blízkého v době nemoci, ale i pro celou společnost. Cílem práce je objasnit toto důležité téma, prohloubit vědomosti o této problematice a informovat o důležitosti paliativní péče jak pro jednotlivce, tak pro společnost. cs
dc.format 72 s. (18042 slov) cs
dc.format.extent 1293502 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Paliativní péče cs
dc.subject hospic cs
dc.subject umírání cs
dc.subject smrt cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject péče o pozůstalé cs
dc.subject Palliative care en
dc.subject hospice en
dc.subject dying en
dc.subject death en
dc.subject quality of life en
dc.subject care for survivors en
dc.title Cíle a možnosti paliativní péče cs
dc.title.alternative Objectives and Possibilities of Palliative Care en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vavrečková, Marie cs
dc.date.accepted 2012-05-15 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with dying, death and palliative and hospice care. This issue is very important, not only for families caring for a close at the time of illness, but also for society as a whole. The aim is to clarify this important issue, to deepen knowledge about this issue and inform about the importance of palliative care for individuals and for society. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25176
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-30 cs


Files in this item

Files Size Format View
ihnátová_2012_dp.pdf 1.233Mb PDF View/Open
ihnátová_2012_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
ihnátová_2012_op.doc 366.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account