Kriminalita mládeže a její příčiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kriminalita mládeže a její příčiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraus, Blahoslav cs
dc.contributor.author Zimová, Hana cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T03:01:10Z
dc.date.available 2013-10-04T03:01:10Z
dc.date.issued 2010-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19033
dc.description.abstract Kriminalita mládeže a její příčiny je fenomén, kterým se zabývá celá řada autorů různých oborů, ať už sociologů, psychologů, právníků Stejně, jako se mění doba, mění se i mládež a tedy i kriminalita, které se mládež dopouští. Proto je třeba poznat příčiny, aby bylo možné snáze tomuto negativnímu jevu předcházet. Práce nazvaná Kriminalita mládeže a její příčiny je určitou sondou do tohoto problému. Cílem práce bylo teoreticky popsat a prostřednictvím případových studií objasnit některé příčiny, projevy a důsledky kriminality této specifické věkové kategorie. cs
dc.format 86 s. (27 717 slov) cs
dc.format.extent 1302552 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject mládež cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject výchova cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject youth en
dc.subject juvenile en
dc.subject delinquency en
dc.subject criminality en
dc.subject offender en
dc.subject environment en
dc.subject education en
dc.subject personality en
dc.subject aggressivity en
dc.title Kriminalita mládeže a její příčiny cs
dc.title.alternative Juvenile Delinquency and Its Causes en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana cs
dc.date.accepted 2012-05-17 cs
dc.description.abstract-translated Juvenile delinquency and its causes is a phenomenon which is engaged in many different disciplines of authors, both sociologists, psychologists, lawyers, As well as the changing times, changing also youth crime and, therefore, which the youth committing. Therefore it is necessary to know the cause, to make it easier prevent this scourge. The work, entitled Juvenile delinquency and its causes is a probe into the this problem. The aim was to describe theoretically and through the case studies to explain some of the causes, manifestations and consequences of crime this specific age group en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25403
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-03-23 cs


Files in this item

Files Size Format View
zimová_2012_dp.pdf 1.242Mb PDF View/Open
zimová_2012_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
zimová_2012_op.doc 32Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account