Finanční analýza příspěvkové organizace Národní ústav lidové kultury

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Finanční analýza příspěvkové organizace Národní ústav lidové kultury

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Finanční analýza příspěvkové organizace Národní ústav lidové kultury
Autor: Čadílek, Jan
Vedoucí: Otrusinová, Milana
Abstrakt: Hlavním cílem mé práce bylo posoudit hospodaření organizace na základě analýz účetních výkazů a navrhnout doporučení ke zlepšení současného stavu. Za tímto účelem byly prová-děny výpočty finančních ukazatelů rozhodujících při posouzení finančního zdraví organi-zace. Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části byly popsány zdroje finanční analýzy, uživatelé finanční analýzy, metody a význam finanční analýzy. Bylo zde charakterizováno i hospodaření příspěvkových orga-nizací. V analytické části byla představena organizace Národní ústav lidové kultury a její hospoda-ření. Následně byla vypracována finanční analýza, která se skládala z analýzy absolutních, rozdílových, poměrových a souhrnných ukazatelů. Na základě této analýzy byla zjištěna finanční situace podniku. Na závěr analytické části byla provedena shrnutí a doporučení, která by měla vést k zefektivnění finančního řízení podniku.
URI: http://hdl.handle.net/10563/1906
Datum: 2006-05-19
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2011
Ústav: Ústav financí a účetnictví
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 3173


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
čadílek_2006_bp.pdfZablokované 8.036Mb PDF
čadílek_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
čadílek_2006_op.doc 49.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet