Pozitiva a negativa hostitelské péče z pohledu zájemců o ni a ředitelů dětských domovů.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pozitiva a negativa hostitelské péče z pohledu zájemců o ni a ředitelů dětských domovů.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Andrysová, Pavla
dc.contributor.author Marečková, Vendula
dc.date.accessioned 2013-10-04T04:35:54Z
dc.date.available 2013-10-04T04:35:54Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19120
dc.description.abstract Má diplomová práce se zabývá hostitelskou péčí a zejména jejím způsobem pomoci dětem z dětského domova. Teoretická část této práce se věnuje rodině a jejímu významu pro dítě, sociálně - právní ochraně dítěte, psychické deprivaci, formám náhradní rodinné výchovy. Poté popisuji hos-titelskou péči, její vymezení, dělení a vznik, nakonec v teoretické části uvádím zařízení ústavní i ochranné výchovy a její problematiku. Cílem praktické části je zjistit, jak pomáhá hostitelská péče dětem z dětských domovů minimalizovat následky psychické deprivace, jakým způsobem probíhá proces vzniku hostitelské péče a jaký má hostitelská péče smysl pro samotné hostitelské rodiny. cs
dc.format 87 s., 2 s. příloh. cs
dc.format.extent 1352060 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject psychická deprivace cs
dc.subject sociálně ? právní ochrana dětí cs
dc.subject hostitelská péče cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject ústavní výchova cs
dc.subject dětský domov cs
dc.subject family en
dc.subject psychological deprivation en
dc.subject social and legal child protection en
dc.subject foster care en
dc.subject substitute family care en
dc.subject institutional education en
dc.subject children's home en
dc.title Pozitiva a negativa hostitelské péče z pohledu zájemců o ni a ředitelů dětských domovů. cs
dc.title.alternative Pros and Cons of Foster Care from the Point of View of Prospective Fosters and Directors of Children's Homes en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kitliňská, Jana
dc.date.accepted 2012-05-28
dc.description.abstract-translated My thesis is about foster care and mostly how it helps children from children's homes. In the theoretical part I discuss family and its importance to children, social and legal child protection, psychological deprivation and forms of substitute family education. Further-more, I talk about foster care, its definition, categorization and history, the end of the theo-retical part is about establishments of institutional and protective education and its specific issues. The aim of the practical part is to find out how foster care helps children from children's homes to minimize consequences of psychological deprivation, to discuss the process of establishing foster care and to see what sense foster care gives to foster families. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 25043
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2012-04-25


Files in this item

Files Size Format View
marečková_2012_dp.pdf 1.289Mb PDF View/Open
marečková_2012_vp.zip 15.50Kb Unknown View/Open
marečková_2012_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account