Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotyzová, Pavla
dc.contributor.author Římská, Lenka
dc.date.accessioned 2013-10-04T04:40:10Z
dc.date.available 2013-10-04T04:40:10Z
dc.date.issued 2011-10-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19126
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se zabývá tématem nástrojů podpory prodeje v maloobchodech a jejich účinky na konečném nákupním rozhodnutí. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část vychází z odborné literatury, definuje základní pojmy a koncepty, které jsou dále používány. Práce se krátce věnuje marketingovému mixu, komunikačnímu mixu, integrované marketingové komunikaci a maloobchodu. Konkrétněji pojednává o podpoře prodeje, představuje cíle, důvody a formy podpory prodeje využívané v maloobchodním prodeji a o nákupním chování. V praktické části jsou vyhodnoceny vybrané výzkumy týkající se podpory prodeje v maloobchodech z pohledu zadavatelů POP reklamy a zástupců maloobchodu. Stěžejním bodem praktické části jsou zápisy asistovaných nákupů, jejich vyhodnocení, závěry plynoucí z tohoto průzkumu a doporučení. cs
dc.format 60 s. (90 798 znaků) cs
dc.format.extent 2190156 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject in-store komunikace cs
dc.subject maloobchod cs
dc.subject nákupní chování cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject POP prostředky cs
dc.subject in store communication en
dc.subject retail en
dc.subject consumer behavior en
dc.subject sales promotion en
dc.subject POP tools en
dc.title Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě cs
dc.title.alternative Effective Use of Sales Promotion Tools in Retail en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zavřelová, Veronika
dc.date.accepted 2012-05-21
dc.description.abstract-translated Presented bachelor thesis is dealing with topic of product promotion in retails and its effects to final decision in shopping process. Thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part is based on academic literature and defines basic meanings and concepts which are consequently used. Thesis is shortly dealing with marketing mix, communication mix, integrated marketing communication and deals with retail. Specifically is thesis about sales promotion, represents aims, reasons and forms of sales promotion used in retail sales and deals with consumer behavior. In practical part are evaluated chosen researches related with sales promotion in retail from point of view of POP advertisement client and retails assistants. Crucial point of practical part is transcripts of assisted shopping, evaluating of those, arisen conclusions and recommendation. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 26024
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-03


Files in this item

Files Size Format View
římská_2012_bp.pdf 2.088Mb PDF View/Open
římská_2012_vp.doc 150.5Kb Microsoft Word View/Open
římská_2012_op.doc 152Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account