Životní styl současné rodiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Životní styl současné rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraus, Blahoslav cs
dc.contributor.author Chelíková, Anna cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T04:46:04Z
dc.date.available 2013-10-04T04:46:04Z
dc.date.issued 2010-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19130
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá životním stylem současné rodiny. Vymezuje základní pojmy, charakteristiky a typologie životního stylu. Zmiňuje podmínky ovlivňující tvorbu životního stylu. Ukazuje rodinu v minulosti i její vývoj až do současné doby. Analyzuje příčiny, které vedou k současnému stavu rodiny v naší společnosti. Empirická část pomocí kvantitativní metody dotazníkového šetření zjišťuje, jaká je současná rodina. Pomocí komparace pak ukazuje v čem je rodina žijící ve městě, na vesnici a v příměstské satelitní výstavbě srovnatelná i to, v čem se odlišuje. cs
dc.format 78 s. cs
dc.format.extent 1936260 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Životní styl cs
dc.subject životní styl rodiny cs
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.subject konzumní způsob života cs
dc.subject utváření životního stylu cs
dc.subject rodina cs
dc.subject současná rodina cs
dc.subject proměny současné rodiny cs
dc.subject současná společnost cs
dc.subject socializace cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject Lifestyle en
dc.subject family lifestyle en
dc.subject healthy lifestyle en
dc.subject consumist lifestyle en
dc.subject shaping the lifestyle en
dc.subject family en
dc.subject current family en
dc.subject change of current family en
dc.subject current society en
dc.subject socialization en
dc.subject environment en
dc.title Životní styl současné rodiny cs
dc.title.alternative Lifestyle of a Contemporary Family en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr cs
dc.date.accepted 2012-05-14 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with lifestyle of current families. It defines basic concepts, features and typology of lifestyles. Conditions influencing formation of a lifestyle are mentioned. It also examines family as such, its past and development up till present times as well as analysis causes leading to current state of family in our society. The empirical part investigates the state of current family using quantitative method of questionnaires. Differences and similarities among families living in cities, city suberbs and villages are shown using comparisons. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25169
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-09 cs


Files in this item

Files Size Format View
chelíková_2012_dp.pdf 1.846Mb PDF View/Open
chelíková_2012_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
chelíková_2012_op.doc 33Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account