Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šigut, Zdeněk
dc.contributor.author Růžička, Oldřich
dc.date.accessioned 2013-10-04T05:37:41Z
dc.date.available 2013-10-04T05:37:41Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19192
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení manažerského vzdělávání ve vybrané organizaci Barvy a laky TELURIA s.r.o a na oblast osobního managementu, jako prvku pro zvýšení celkové efektivity firemního vzdělávání. V teoretické části jsou definovány pojmy firemního vzdělávání, jsou popsány formy, metody a postupy manažerského vzdělávání a self managementu. Praktická část poskytuje hodnocení, výsledky a závěry dlouhodobého ověřování, popis praktických aplikací v prostředí vybrané organizace a následná porovnání výsledků hodnocení s podobným vzdělávacím projektem. cs
dc.format 75 s. (121 344 znaků) cs
dc.format.extent 2289362 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Firemní vzdělávání cs
dc.subject management cs
dc.subject manažerské vzdělávání cs
dc.subject osobní rozvoj cs
dc.subject metody vzdělávání sebeřízení cs
dc.subject self management cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject efektivita vzdělávání cs
dc.subject Business training en
dc.subject management en
dc.subject management training en
dc.subject personal development en
dc.subject methods of self-management education en
dc.subject self management en
dc.subject evaluation en
dc.subject educational effectiveness en
dc.title Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci cs
dc.title.alternative Management Education in a Chosen Organization en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Zuzana
dc.date.accepted 2012-05-17
dc.description.abstract-translated This thesis is dedicated to the evaluation of the management education in the organization (company) Barvy a laky TELURIA s.r.o (s.r.o. - limited liability company) and an area of personal management, as an element to increase the overall effectiveness of corporate training. In the theoretical part the terms of the corporate education, forms, methods and procedure of the management education and self management are described. The practical part provides evaluation, results and conclusions of a long-term verification, the description of practical applications in the environment of the selected organization, and a subsequent comparison of the results with a similar education project. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/212 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25321
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-30


Files in this item

Files Size Format View
růžička_2012_dp.pdf 2.183Mb PDF View/Open
růžička_2012_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
růžička_2012_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account