Stresové faktory v práci policie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stresové faktory v práci policie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Simon, Radek
dc.date.accessioned 2013-10-04T05:50:05Z
dc.date.available 2013-10-04T05:50:05Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19202
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem ?Stresové faktory v práci policie? se v teoretické části věnuje popisu oddělení Odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. V druhé polovině teoretické části je popsána problematika stresu, psychické a fyzické projevy a jeho příznaky. V závěru jsou uvedeny důsledky působení stresu na policisty. Ve výzkumné části je zachycen vliv aktuálních stresových faktorů, které působí na policisty a jejich vyhodnocení. Výzkum je prováděn pomocí kvantitativní metody a to formou dotazníku, což tvoří stěžejní část diplomové práce. V závěru jsou uvedena možná řešení a návrhy na zmírnění či eliminaci negativních dopadů stresu v práci u policie. cs
dc.format 89 cs
dc.format.extent 709748 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stres cs
dc.subject policista cs
dc.subject stresové faktory cs
dc.subject policejní činnosti cs
dc.subject zátěžové situace cs
dc.subject stress en
dc.subject police officer en
dc.subject stress factors en
dc.subject police activities en
dc.subject stressful situations en
dc.title Stresové faktory v práci policie cs
dc.title.alternative Stress Factors of Police Work en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2012-05-18
dc.description.abstract-translated Thesis titled ?Stress factors in police work? is dedicated to the description of the division of Riot Police Service Department of Regional Police Head Office in Prague. In the second half of the theoretical part there is a description of the stress as the issue, mental and physical signs and symptoms. The conclusion specifies the consequences of stress on police officers. Research part records the influence of actual stress factors that affect police officers and their evaluation. Research is conducted using quantitative methods, a questionnaire, which forms a fundamental part of the thesis. The conclusion obtains eventual solutions and proposals to mitigate or eliminate the negative impacts of stress at workwith the police. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25328
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-03-28
local.subject policisté cs
local.subject zvládání stresu cs
local.subject policemen en
local.subject stress management en


Files in this item

Files Size Format View
simon_2012_dp.pdf 693.1Kb PDF View/Open
simon_2012_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
simon_2012_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account