Hlavní determinanty úspěšné resocializace žen alkoholiček

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hlavní determinanty úspěšné resocializace žen alkoholiček

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řeháčková, Helena cs
dc.contributor.author Dudová, Lucie cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T05:51:58Z
dc.date.available 2013-10-04T05:51:58Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19205
dc.description.abstract Touto diplomovou prací navazuji na svou práci bakalářskou, kde byl stěžejním tématem alkoholismus žen, jeho motivace a souvislosti. V této práci se zaměřuji na alkoholismus žen, avšak z pohledu úspěšné resocializace. V teoretické části se zabývám procesem úspěšné resocializace žen závislých na alkoholu. Popisuji tedy definici alkoholové závislosti, její příčiny, teorie a prevenci. Dále se v této práci zaměřuji na formy léčby, léčebná a doléčovací zařízení. V neposlední řadě se také zabývám nejen samotnou resocializací, změnou sociálního prostředí a nového životního stylu, ale rovněž prevencí recidivy. V praktické části je výzkum veden ke zjištění toho, jakým způsobem se ženy alkoholičky opět začleňují do společnosti a průběhem samotné resocializace. cs
dc.format 107 s. cs
dc.format.extent 2045269 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject abstinence cs
dc.subject alkohol cs
dc.subject alkoholismus cs
dc.subject komunita cs
dc.subject léčba cs
dc.subject léčebna cs
dc.subject prevence cs
dc.subject psychoterapie cs
dc.subject recidiva cs
dc.subject relaps cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject stres cs
dc.subject závislost cs
dc.subject žena cs
dc.subject životní sty cs
dc.subject abstinence en
dc.subject alcohol en
dc.subject alcoholism en
dc.subject community en
dc.subject treatment en
dc.subject medical institution en
dc.subject prevention en
dc.subject psychotherapy en
dc.subject relapse en
dc.subject relapse en
dc.subject rehabilitation en
dc.subject stress en
dc.subject addiction en
dc.subject woman en
dc.subject life-style en
dc.title Hlavní determinanty úspěšné resocializace žen alkoholiček cs
dc.title.alternative Main Determinants of Successful Rehabilitation of Female Alcoholics en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Machů, Eva cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.description.abstract-translated This diploma continues in my bachelor work which was focused on the women's alcohol-ism where I was concentrating on the motivations and connections. This work is focused on women's alcoholism but in terms of successful rehabilitation. In the theoretical part I am focused on process of successful rehabilitation of women ad-dicted to alcohol. Therefore describe definition of alcohol dependence, its causes and pre-vention. Furthermore in this work I am concentrating on forms of treatment, treatment and aftercare facilities. Finally I deal with not only actual rehabilitation, changing social envi-ronment and new lifestyle, but also prevent relapse. There is a research in practical part which is gain to find out how the alcoholic women reintegrated back into society and rehabilitation of the course itself. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 24996
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-25 cs


Files in this item

Files Size Format View
dudová_2012_dp.pdf 1.950Mb PDF View/Open
dudová_2012_vp.doc 244.5Kb Microsoft Word View/Open
dudová_2012_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account