Děti ohrožené sociálním vyloučením

DSpace Repository

Language: English čeština 

Děti ohrožené sociálním vyloučením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Mikšíková, Lenka
dc.date.accessioned 2013-10-04T06:08:37Z
dc.date.available 2013-10-04T06:08:37Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19228
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou dětí ohrožených sociálním vyloučením. Charakterizuje rodinu, její funkce a rizika. Vymezuje sociální vyloučení a jeho specifika. Zabývá se dítětem z pohledu sociálního vyloučení a systémem pomoci takto ohroženým dětem. Na základě kazuistik prezentuje vývoj rizikových situací ve vybraných klinických rodinách, spolupráci s institucemi, odborníky a možné návrhy a opatření pro řešení této problematiky. Předkládá vypracovaný adresář institucí zabývajících se podporou, pomocí a prevencí rodinám s dětmi ohroženými sociálním vyloučením. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 3230425 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject klinická rodina cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject ohrožené dítě cs
dc.subject systém pomoci cs
dc.subject Family en
dc.subject clinic family en
dc.subject social exclusion en
dc.subject endangered child en
dc.subject help system en
dc.title Děti ohrožené sociálním vyloučením cs
dc.title.alternative Children Endangered by Social Exclusion en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šefflová, Markéta
dc.date.accepted 2012-05-17
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with a problem of children at risk of social exclusion. It characterizes a family, its functions and risks. It limits with social exclusion and its specifications. It deals with a child from the view of social exclusion and a help system of so-endangered children. On the base of causes, it represents a development of risk situations in the chosen clinic families, cooperation with authorities, experts and possible proposals and precautions to solve this problem. It presents the made directory of institutions dealing with a support, help and a prevention of families with children endangered of social exclusion. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25262
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-29
local.subject sociální pomoc cs
local.subject rodiny s dětmi cs
local.subject centra pro rodinu cs
local.subject ohrožené děti cs
local.subject social support en
local.subject families with children en
local.subject family centers en
local.subject vulnerable children en


Files in this item

Files Size Format View
mikšíková_2012_dp.pdf 3.080Mb PDF View/Open
mikšíková_2012_vp.doc 30Kb Microsoft Word View/Open
mikšíková_2012_op.doc 34Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account