Rovnoprávnost mužů a žen (problémy současného genderu)

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rovnoprávnost mužů a žen (problémy současného genderu)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Kubátová, Jana
dc.date.accessioned 2013-10-04T06:17:58Z
dc.date.available 2013-10-04T06:17:58Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19241
dc.description.abstract Tato diplomová práce vychází z teoretických poznatků ohledně rovnoprávnosti mužů a žen získaných v historickém vývoji. Zabývá se feministickým hnutím, emancipací žen v Čechách, rozdělením genderových rolí v rodině a práci. Cílem diplomové práce je hledání odpovědi na otázku jaké role zastává muž a žena v rodině a práci, na možnosti sociální pedagogiky pomoci při problémech současného genderu. Třetí kapitola se zabývá rovností žen a mužů v České republice a ve světě, odkazuje na právní normy upravující rovnost žen a mužů a vysvětluje pojem a průběh genderových auditů. Ve výzkumu jsem prostřednictvím analýzy odpovědí respondentů došla k závěru, že aktuálním problémem současného genderu je sladění práce a rodiny a s tím spojený problém role otce, který z důvodu pracovního vytížení, se dětem věnuje méně než žena. cs
dc.format 93 s. cs
dc.format.extent 2612590 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Gender cs
dc.subject feminismus cs
dc.subject gender v rodině cs
dc.subject gender v práci cs
dc.subject výchova k rodovým rolím cs
dc.subject Gender en
dc.subject feminism en
dc.subject gender in a family en
dc.subject gender at work en
dc.subject education to family roles en
dc.title Rovnoprávnost mužů a žen (problémy současného genderu) cs
dc.title.alternative Equality of Men and Women (Contemporary Gender Issues) en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2012-05-15
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is based on the theoretical knowledge of the equality of men and women gained throughout the course of history. It is focused on the feministic movement, women's emancipation in Bohemia, the division of gender roles in a family and at work. The aim of this diploma thesis is to answer the question of what the roles of the man and the woman are, both in the family and at work, and how social pedagogy can help with the problems of the current gender. The third chapter is devoted to the equality of the men and the women in the Czech Republic and in the world with reference to legal norms regulating it. This chapter also explains the concept and the course of gender audits. On the basis of the analysis of the responders' answers in the survey, I made a conclusion that the current problem of the contemporary gender is harmonizing work with the family together with another problem, which is the role of the father who, unlike the woman, devotes less time to children because of his workload. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25230
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-16
local.subject rovnost mužů a žen cs
local.subject gender equality en


Files in this item

Files Size Format View
kubátová_2012_dp.pdf 2.491Mb PDF View/Open
kubátová_2012_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
kubátová_2012_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account