Osobnost učitele a jeho vliv na výchovu a vzdělávání žáků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Osobnost učitele a jeho vliv na výchovu a vzdělávání žáků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše cs
dc.contributor.author Mikulenková, Lucie cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T06:22:27Z
dc.date.available 2013-10-04T06:22:27Z
dc.date.issued 2009-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19250
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na osobnost učitele a jeho vliv a výchovu a vzdělávání žáků. V teoretické části se zabývám osobností učitele, jeho profesi a nárokům, které jsou na něj kladeny, na profesní kompetence, klíčové dovednosti, základní výchovné styly působení, typologií a také na pracovní zátěž a zdraví učitelů. V empirické části jsem použila kvantitativní metodu dotazníku, který byl na téma Ideální učitel z pohledu žáků 1. a 2. stupně a studentů Střední odborné školy strojírenské. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jaké by učitelé měli mít vlastnosti, jaké preferují pohlaví a věkovou skupinu, čeho si žáci všímají na učitelích a co jim naopak vadí. Tato diplomová práce by mohla posloužit učitelům jako určitý ?návod? na co se zaměřit a čeho se naopak vyvarovat ve své začínající pedagogické kariéře. cs
dc.format 86 cs
dc.format.extent 778867 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject profese učitele cs
dc.subject osobnost učitele cs
dc.subject ideální učitel cs
dc.subject požadavky na učitele cs
dc.subject kompetence učitele cs
dc.subject typologie učitele cs
dc.subject výchovné styly cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject teacher?s profession en
dc.subject teacher?s personality en
dc.subject ideal teacher en
dc.subject demands on teachers en
dc.subject teacher?s competence en
dc.subject teacher?s typology en
dc.subject educational style en
dc.subject burnout syndrome en
dc.title Osobnost učitele a jeho vliv na výchovu a vzdělávání žáků cs
dc.title.alternative Personality of a Teacher and His Influence on Upbringing and Education of Pupils en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vavrečková, Marie cs
dc.date.accepted 2012-05-16 cs
dc.description.abstract-translated These dissertation work is focusing on teacher?s personality and his influence onto pedagogy and students education. I am concerning to teacher?s personality in theoretic part, his profession and requirement,which are superimpose to him, the profession competence, the key acquirement, the basic education style causation, the typology and also the working load and the teacher?s health. I apply the quantitative questionary method in the empirical part, the questionary defined theme is ?Ideal teacher from point of scholars view of 1.and 2.grade of basic school and of students from secondary school of manufacturing engineering. The objective of questionary investigation is determine the teacher?s characteristics, preferred gender and class of age, what students attended to teachers and what students discourage as opposite. This dissertation work can serve for teachers as specific instruction, what they should focus on and what they should beware in their beginning pedagogy career. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18161
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-29 cs


Files in this item

Files Size Format View
mikulenková_2012_dp.pdf 760.6Kb PDF View/Open
mikulenková_2012_vp.zip 13.03Kb Unknown View/Open
mikulenková_2012_op.doc 352.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account