Domov pro seniory a standardy kvality sociálních služeb

DSpace Repository

Language: English čeština 

Domov pro seniory a standardy kvality sociálních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Novotná, Alena
dc.date.accessioned 2013-10-04T06:55:30Z
dc.date.available 2013-10-04T06:55:30Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19293
dc.description.abstract Magisterská práce se zabývá zaváděním standardů kvality sociálních služeb a postoji zaměstnanců k vnitřním předpisům, které souvisí s implementací standardů kvality. Předložená diplomová práce se zabývá postavením sociálních služeb v systému sociálního zabezpečení, legislativním rámcem, podle kterého se řídí sociální služby a novými trendy v poskytování péče v rezidenčních službách. Stěžejním tématem celé práce je kvalita v sociálních službách. Účinným nástrojem pro zavádění kvality v sociálních službách jsou standardy kvality sociálních služeb. Jednotlivé standardy sledují kvalitu života každého, kdo využívá sociální služby. cs
dc.format 83 s. (119 516 znaků) cs
dc.format.extent 1581301 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Standardy kvality sociálních služeb cs
dc.subject kvalita poskytované péče cs
dc.subject uživatelé sociální péče cs
dc.subject zákon o sociálních službách cs
dc.subject poskytovatelé sociální služby cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject Social services? quality standards en
dc.subject quality of provided care en
dc.subject users of the social care service en
dc.subject law about social care en
dc.subject providers of social services en
dc.subject social services en
dc.subject rest home en
dc.title Domov pro seniory a standardy kvality sociálních služeb cs
dc.title.alternative Old People's Home and Quality Standards of Welfare Services en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2012-05-17
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the introduction of quality standards of social services and with attitudes of employees to internal regulations related to implementation of these quality standards. The thesis being submitted deals with the position of social services in the social security system, with the legislative framework, which social services are governed by and with new trends in the provision of care in residential services. The principal subject of the whole work is the quality in social services. Standards of quality of social services are effective tool for the implementation of quality in social services. Particular standards trace the quality of life of everyone who uses social services. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25278
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-29
local.subject domovy pro seniory cs
local.subject homes for the aged en


Files in this item

Files Size Format View
novotná_2012_dp.pdf 1.508Mb PDF View/Open
novotná_2012_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
novotná_2012_op.doc 30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account