Dobrovolnictví v Domově pro seniory Burešov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dobrovolnictví v Domově pro seniory Burešov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana cs
dc.contributor.author Ogounová, Barbora cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T07:07:26Z
dc.date.available 2013-10-04T07:07:26Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19314
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na dobrovolnickou činnost v Domově pro seniory Burešov ve Zlíně. Cílem je zjistit, jaké zkušenosti s dobrovolnictvím mají dobrovolníci, pracovníci a uživatelé. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je uvedena a popsána stěžejní terminologie, zahrnující oblasti dobrovolnické činnosti a dobrovolníků, služeb poskytovaných Domovem pro seniory Burešov a způsobem vedení dobrovolnické činnosti v Domově, od náboru po supervize. Praktická část zahrnuje smíšený výzkum zaměřený na zkušenosti dobrovolníků, pracovníků a seniorů v různých oblastech dobrovolnické činnosti metodami ohniskových skupin, strukturovaného rozhovoru a didaktického testu. cs
dc.format 86 s., 15 s. příloh cs
dc.format.extent 1064487 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Demence cs
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject dobrovolník cs
dc.subject Domov pro seniory Burešov cs
dc.subject instruktorka sociální péče cs
dc.subject oddělení se zvláštním režimem cs
dc.subject senior cs
dc.subject Dementia en
dc.subject volunteering en
dc.subject volunteer en
dc.subject Home for the elderly Burešov en
dc.subject instructor of social work en
dc.subject special regime department en
dc.subject senior en
dc.title Dobrovolnictví v Domově pro seniory Burešov cs
dc.title.alternative Volunteering in the Home for the Elderly Burešov en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka cs
dc.date.accepted 2012-05-28 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with volunteering at the Home for the elderly Burešov in Zlín. The purpose is to determine experience with volunteering from volunteers, employees and clients. The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part contains the key terminology which describes domains of voluntary activities and volunteers, services available at the Home for the elderly Burešov and the way of managing voluntary activities from recruitment to supervision. Practical part contains mixed research focused on the experience of volunteers, employees and seniors in different domains of voluntary activities by the methods of focus groups, structured interview and didactic test. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 27840
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-04-27 cs


Files in this item

Files Size Format View
ogounová_2012_dp.pdf 1.015Mb PDF View/Open
ogounová_2012_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
ogounová_2012_op.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account