Hodnoty a axiologická orientace studentů oboru sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnoty a axiologická orientace studentů oboru sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Show full item record

No preview available
Title: Hodnoty a axiologická orientace studentů oboru sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Author: Petáková, Kristýna
Advisor: Řeháčková, Helena
Abstract: Tato diplomová práce má teoreticko-empirický charakter a zabývá se hodnotami a axiolo-gickou orientací studentů oboru sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií na Uni-verzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Stěžejní část teoretické části se věnuje dosavadním po-znatkům z oblasti hodnot, hodnotové orientace a procesu hodnocení. Cílem teoretické prá-ce je především porozumění elementárnímu pojmu hodnota, jeho historickému vývoji a funkcím hodnot. Práce je pro komplexnost doplněna kapitolou o osobnosti sociálního pe-dagoga, kde se zabývám jeho kompetencemi, dovednostmi, profesní přípravou a možnost-mi pracovního uplatnění. A dále i kapitolou týkající se vývojového období mladé dospělos-ti. Empirická část obsahuje vlastní kvantitativní výzkum. Hlavním cílem empirické části je zjistit postoje studentů oboru sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně k proměnám hodnot v základních oblastech lidského života.
URI: http://hdl.handle.net/10563/19332
Date: 2011-11-30
Availability: Bez omezení
Department: Ústav pedagogických věd
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: C 25054


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
petáková_2012_dp.pdf 2.427Mb PDF View/Open
petáková_2012_vp.doc 279Kb Microsoft Word View/Open
petáková_2012_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account