Činnost Probační a mediační služby ČR v trestním řízení včetně sociálně pedagogického náhledu na danou problematiku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Činnost Probační a mediační služby ČR v trestním řízení včetně sociálně pedagogického náhledu na danou problematiku

Show full item record

No preview available
Title: Činnost Probační a mediační služby ČR v trestním řízení včetně sociálně pedagogického náhledu na danou problematiku
Author: Krištůfková, Jana
Advisor: Brandejs, Lukáš
Abstract: Diplomová práce na téma ?Činnost Probační a mediační služby ČR v trestním řízení včetně sociálně pedagogického náhledu na danou problematiku? je zaměřena na otázky související s jednotlivými aktivitami vykonávanými pracovníky Probační a mediační služby ČR v rámci průběhu celého trestního řízení včetně jejich výchovného, terapeutického a profylaktického působení na osobu pachatele trestného činu. Práce krom poměrně rozsáhlé části, věnující se intervenci Probační a mediační služby ČR v oblasti trestního práva z pohledu teorie i stávající praxe u dospělých pachatelů i delikventní mládeže, obsahuje mimo jiné i pojednání o restorativní justici jako fundamentu sociální práce v trestním soudnictví, deskripci právní úpravy Probační a mediační služby ČR de lege lata a v nespolední řadě výklad o sociální pedagogice v jejích obecných rozměrech, ale i se zaměřením na její konkrétní metody a jejich aplikaci při práci Probační a mediační služby ČR. Závěrem jsou pak prezentovány výsledky provedeného kvalitativního výzkumu orientovaného na z pohledu autorky nejpalčivější otázky v dané oblasti vyvstalé. Cílem této práce je tedy pokusit se přiblížit problémy spjaté s činností Probační a mediační služby ČR v trestním řízení, a to jak z hlediska čistě teoretického, tak i praktického, dále pak nalézt možnosti uplatnění poznatků sociální pedagogiky v praxi probačních a mediačních úředníků a nastínit eventuelní přístupy vedoucí k zefektivnění spolupráce justičních a mimojustičních složek za účelem snadnější a účinnější resocializace pachatelů trestných činů, jakož i ochrany společnosti před závadovým jednáním delikventních jedinců.
URI: http://hdl.handle.net/10563/19355
Date: 2010-11-30
Availability: Bez omezení
Department: Katedra pedagogiky
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: A 25227


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
krištůfková_2012_dp.pdf 1.549Mb PDF View/Open
krištůfková_2012_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
krištůfková_2012_op.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account