Vyhodnocení analýzy značky a kroky vedoucí k posílení značky OEZ s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vyhodnocení analýzy značky a kroky vedoucí k posílení značky OEZ s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Hermann, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:30:53Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:08Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1935
dc.description.abstract Značka se během minulého století stala jedním z nejdůležitějších marketingových nástrojů a na dnešních světových trzích má obrovský vliv a významně ovlivňuje nákupní rozhodování každého z nás. To vše bezesporu platí pro spotřebitelské trhy, ale jak se značka buduje v prostředí business to business? Právě tímto problémem se budu zabývat v této práci. Z prostředí světových značek jako Marlboro či Nokia se přesuneme do českého prostředí a to konkrétně na elektrotechnický průmyslový trh. Cílem této práce je na základě marketingového výzkumu image značky OEZ a následné analýzy navrhnout možné kroky ke komunikaci korporátní značky, které by OEZ prezentovaly jako leadera trhu. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 1217596 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2008
dc.subject OEZ cs
dc.subject elektrotechnika cs
dc.subject značka cs
dc.subject budování cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject analýza cs
dc.subject loajalita cs
dc.subject leader cs
dc.subject OEZ en
dc.subject electrotechnical engineering en
dc.subject brand development en
dc.subject survey en
dc.subject analysis en
dc.subject loyalty en
dc.subject leader en
dc.title Vyhodnocení analýzy značky a kroky vedoucí k posílení značky OEZ s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis interpretation of brand development and steps for the corporate brand communications OEZ s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pavlů, Dušan
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated In the past century a brand became one of the most important marketing tools which has a huge power on the today's markets worldwide and significantly influences shopping decisions of us all. All this with no doubt applies to consumer markets but how does a brand develop in the business to business environment? This is the very topic of my thesis. We will move from the world's brands, such as Marlboro or Nokia, to the Czech environment, specifically the electrotechnical industrial market. The purpose of my thesis is to use a marketing survey of OEZ brand image and its subsequent analysis to propose potential steps for the corporate brand communication to present OEZ as a market leader. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2667
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
hermann_2006_bp.pdfBlocked 1.161Mb PDF View/Open
hermann_2006_vp.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open
hermann_2006_op.doc 62.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account