Nové trendy v marketingu a jejich využití v praxi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nové trendy v marketingu a jejich využití v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Beranová, Martina
dc.date.accessioned 2013-10-04T09:28:59Z
dc.date.available 2013-10-04T09:28:59Z
dc.date.issued 2011-10-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19464
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá novými formami marketingové komunikace (MK), přehledně je rozděluje a uvádí jejich nástroje a výhody a nevýhody při použití v komunikačním mixu. V praktické části je řešen současný stav znalosti nových forem MK, jejich používání ve firmách respondentů a rozdíly mezi nimi dle velikosti firem. Dále obsahuje hodnocení 3 testovaných kampaní, které využily nové formy MK jako komunikačního nástroje. Účelem práce bylo ověřit stanovené výzkumné otázky a s jejich pomocí pak definovat možný trend v používání nových forem MK v komunikačním mixu firem. cs
dc.format 79 s. (86 523 znaků), 5 s. př. cs
dc.format.extent 4940353 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nové formy marketingové komunikace cs
dc.subject inovativní marketing cs
dc.subject e-marketing cs
dc.subject sociální média cs
dc.subject f-commerce cs
dc.subject mobilní marketing cs
dc.subject word of mouth marketing cs
dc.subject virální marketing cs
dc.subject buzzmarketing cs
dc.subject guerilla marketing cs
dc.subject evangelist marketing cs
dc.subject product seeding cs
dc.subject influencer marketing cs
dc.subject conversation creation cs
dc.subject brand blogging cs
dc.subject refferal programs cs
dc.subject ambush marketing cs
dc.subject event marketing cs
dc.subject product placement cs
dc.subject neuromarketing cs
dc.subject behaviorální marketing cs
dc.subject geomarketing cs
dc.subject engagement marketing cs
dc.subject new forms of marketing communication en
dc.subject inovative marketing en
dc.subject e-marketing en
dc.subject social media en
dc.subject f-commerce en
dc.subject mobile marketing en
dc.subject word of mouth mar-keting en
dc.subject viral marketing en
dc.subject buzzmarketing en
dc.subject guerilla marketing en
dc.subject evangelist marketing en
dc.subject product seeding en
dc.subject influencer marketing en
dc.subject conversation creation en
dc.subject brand blogging en
dc.subject refferal programs en
dc.subject ambush marketing en
dc.subject event marketing en
dc.subject product placement en
dc.subject neuromarketing en
dc.subject behavioral mar-keting en
dc.subject geomarketing en
dc.subject engagement marketing en
dc.title Nové trendy v marketingu a jejich využití v praxi cs
dc.title.alternative New Marketing Trends and Their Practical Use en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Banyar, Milan
dc.date.accepted 2012-05-24
dc.description.abstract-translated Barchelor thesis deals with new forms of marketing communication (MC), clearly separates them and identifies their tools and advantages and disadvantages of their usage within the communication mix. Practical part evaluates the difference of knowledge of new forms of MC and it's usage according to the size of companies. Then evaluates 3 tested campaigns, which used new marketing forms as a communication tool. Purpose of the work was to verify the set research questions and with their support to define possible usage trend of new marketing forms in companies' communication mix. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 26045
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-03


Files in this item

Files Size Format View
beranová_2012_bp.pdf 4.711Mb PDF View/Open
beranová_2012_vp.doc 151Kb Microsoft Word View/Open
beranová_2012_op.doc 156Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account