Rozvoj zaměstnanců - předpoklad a příležitost úspěchu firmy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozvoj zaměstnanců - předpoklad a příležitost úspěchu firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín cs
dc.contributor.author Ondráčková, Hana cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T09:32:42Z
dc.date.available 2013-10-04T09:32:42Z
dc.date.issued 2010-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19471
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá rozvojem a vzděláváním zaměstnanců. Jejím hlavním cílem je objasnit souvislost mezi rozvojem pracovníků a úspěchem společnosti a prokázat, že dobře realizovaný rozvoj pracovníků k úspěchu firmy nejen významně přispívá, ale že je zároveň vůbec samotným předpokladem tohoto úspěchu. Že úspěch podniku stojí na lidech, kteří využívají a rozvíjejí svůj pracovní a osobnostní potenciál a že jedině tak může společnost (samozřejmě při kvalitním zachování dalších firemních procesů) uspět v náročných konkurenčních a ekonomických podmínkách současné doby. cs
dc.format 132 s. cs
dc.format.extent 2824111 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Analýza tréninkových potřeb cs
dc.subject hodnocení vzdělávání cs
dc.subject identifikace potřeb vzdělávání cs
dc.subject koučink cs
dc.subject lidský kapitál cs
dc.subject lidský potenciál cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject metody vzdělávání cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject rozvoj lidských zdrojů cs
dc.subject systém vzdělávání cs
dc.subject trénink cs
dc.subject učení cs
dc.subject učící se organizace cs
dc.subject vzdělávací cyklus cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject Analysis of training needs en
dc.subject evaluation of education en
dc.subject identification of needs for ducation en
dc.subject coaching en
dc.subject human capital en
dc.subject human resources en
dc.subject methods of education en
dc.subject growth en
dc.subject growth of human resources en
dc.subject system of education en
dc.subject training en
dc.subject learning en
dc.subject learning organization en
dc.subject educational cycle en
dc.subject education en
dc.title Rozvoj zaměstnanců - předpoklad a příležitost úspěchu firmy cs
dc.title.alternative Staff Development - Prerequisite and Opportunity of Success of a Company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánek, František cs
dc.date.accepted 2012-05-17 cs
dc.description.abstract-translated The dissertation deals with growth and education of employees. Its main goal is to clarify the connection between the growth of employees and the success of company and to prove that well managed growth of employees not only significantly contributes to the company's success, but it is even a precondition of this success itself. That success of the company depends on the people who use and develop their working and personal potential, and that only in this way the company can (of course in the case that other company processes are kept in good quality) succeed in demanding competitive and economical conditions nowadays. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/212 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25282
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-19 cs


Files in this item

Files Size Format View
ondráčková_2012_dp.pdf 2.693Mb PDF View/Open
ondráčková_2012_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
ondráčková_2012_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account