Mobbing v zařízeních sociálních služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mobbing v zařízeních sociálních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kitliňská, Jana cs
dc.contributor.author Sanitráková, Lucie cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T09:45:23Z
dc.date.available 2013-10-04T09:45:23Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19488
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá mobbingem v zařízeních sociálních služeb na Kroměřížsku. Tato práce je zaměřena na základní příčiny vzniku mobbingu a také na možnosti prevence a obrany proti němu. Práce obsahuje teoretické vymezení základních pojmů, které s tímto patologickým jevem souvisejí. Zabývám se pojmem konflikt, příčinami vzniku konfliktu a agresivitou. V další části definuji pojem mobbing, jeho průběh a následky a také aktéry mobbingového procesu. Zabývám se také možnostmi prevence mobbingu, ať už z hlediska jedince nebo organizace a také právní a institucionální obranou proti mobbingu. V poslední kapitole teoretické části popisuji jednotlivé druhy zařízení sociálních služeb a také okrajově zmiňuji etický kodex sociálních pracovníků. V praktické části práce zkoumám míru výskytu mobbingu u pracovníků sociálních služeb na Kroměřížsku a také jejich osobní zkušenosti s tímto jevem. cs
dc.format 82 s. , 6 s. příloh cs
dc.format.extent 3077459 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject mobbing cs
dc.subject prevence cs
dc.subject obrana proti mobbingu cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject conflict en
dc.subject aggression en
dc.subject mobbing en
dc.subject prevention en
dc.subject protection against mobbing en
dc.subject social service en
dc.title Mobbing v zařízeních sociálních služeb cs
dc.title.alternative Mobbing in Social Service Organisation en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa cs
dc.date.accepted 2012-05-29 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the mobbing in social services in the district of Kroměříž. The work is focused on the basic causes of mobbing and the possibility of prevention and defense against it. In this work the definition of basic terms related with this pathology is included. I devote to the concept of conflict, causes of conflict and aggression. In the next section I define the term mobbing, its course and consequences, as well as its actors. I deal with the possibilities of mobbing prevention, both in terms of individual or organizations as well as legal and institutional protection against mobbing. In the last chapter of the theoretical part I describe the various types of social service and also I mention the ethics code of social workers. In the practical part I explore the occurrence of mobbing between social workers in the district of Kroměříž and their personal experience with this phenomenon. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 25057
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-04-25 cs


Files in this item

Files Size Format View
sanitráková_2012_dp.pdf 2.934Mb PDF View/Open
sanitráková_2012_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
sanitráková_2012_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account