Případová práce s klientem a prevence vzniku závislosti na sociální službě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Případová práce s klientem a prevence vzniku závislosti na sociální službě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Vašátko, Zdeněk
dc.date.accessioned 2013-10-04T09:46:06Z
dc.date.available 2013-10-04T09:46:06Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19489
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na případovou práci s klientem a prevenci vzniku závislosti na sociální službě. Teoretická část vymezuje pojmy a teoretická východiska z oblasti případové práce, pojednává o historickém vývoji a představitelích případové práce, charakterizuje případovou práci a prevenci vzniku závislosti na sociální službě. Dále se zabývá obsahovou náplní vzdělávacího kurzu ?Případová práce s klientem a prevence vzniku závislosti na sociální službě? a popisuje vybraná zařízení sociálních služeb, jejichž pracovníci se tohoto kurzu zúčastnili. Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumnému šetření u pracovníků sociálních služeb ve vybraných Domovech pro seniory Nezdenice a Buchlovice, které zjišťuje, zda díky absolvování vzdělávacího kurzu došlo u jeho účastníků ke změně postojů, vědomostí a dovedností z problematiky případové práce s klientem a prevence vzniku závislosti na sociální službě. cs
dc.format 73 cs
dc.format.extent 2909648 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject případová práce cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject individuální plánování cs
dc.subject prevence cs
dc.subject vznik závislosti cs
dc.subject klient cs
dc.subject vzdělávací kurz cs
dc.subject case work en
dc.subject social service en
dc.subject individual planning en
dc.subject prevention en
dc.subject dependency forming en
dc.subject client en
dc.subject educational course en
dc.title Případová práce s klientem a prevence vzniku závislosti na sociální službě cs
dc.title.alternative Client Case Study Work and Prevention of Forming Dependancy on a Social Service en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2012-05-30
dc.description.abstract-translated The Diploma thesis focuses on case study work with a client and prevention of dependency forming on a social service. The theoretical part defines basic concepts and theoretical basis concerning the issue of case work, discusses progress and representatives of case work, characterizes case work and prevention of dependency forming on a social service. Further it deals with content of the educational course "Client case work and prevention of dependency forming on a social service" and describes selected social service facilities, which employees participated in the course. The practical part follows up with quantitative research of the social service staff in Homes for the elderly Nezdenice and Buchlovice, which examines whether taking part in the educational course caused change in their attitudes, knowledge and skills concerning client case work and prevention of dependency forming on a social service. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 24978
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-04-26


Files in this item

Files Size Format View
vašátko_2012_dp.pdf 2.774Mb PDF View/Open
vašátko_2012_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
vašátko_2012_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account