Problematika nezaměstnaných dlouhodobě pobírajících sociální dávky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika nezaměstnaných dlouhodobě pobírajících sociální dávky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Dvořáková, Marta
dc.date.accessioned 2013-10-05T23:44:41Z
dc.date.available 2013-10-05T23:44:41Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19609
dc.description.abstract Práce se zabývá dlouhodobou nezaměstnaností a problémy, které v souvislosti s touto nezaměstnaností vznikají. Zdůrazněny jsou především sociální a patologické důsledky nezaměstnanosti. Popisuje sociální politiku státu, včetně typologií, historie a vývoje podpory státu. V práci je nastíněna právě probíhající sociální reforma v oblasti nepojistných dávek. Praktická část se věnuje sociální práci a její charakteristikou v městské části Brno-Bohunice, včetně popisu jednotlivých případů respondentů. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 903839 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dlouhodobá nezaměstnanost cs
dc.subject sociální dávky cs
dc.subject sociální reforma cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject sociální zabezpečení cs
dc.subject životní/existenční minimum cs
dc.subject důsledky nezaměstnanosti cs
dc.subject sociální stát cs
dc.subject long-term unemployment en
dc.subject social benfits en
dc.subject social reform en
dc.subject social work en
dc.subject social department en
dc.subject subsistence minimum en
dc.subject consequence of unemployment en
dc.subject welfare state en
dc.title Problematika nezaměstnaných dlouhodobě pobírajících sociální dávky cs
dc.title.alternative Issues Concerning Unemployed Receiving Social Benefits in the Long Run en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Muselíková, Miroslava
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated Work deals with long-term unemployment and with problems which have occured in connection with this unemployment. There are especially social and pathological impacts of unemployment accentuated. It describes social policy of state including typology, history and course of state support. There is sketched right now ongoing social reform in sphere of non insurable benefits. Practical part deals with social work and its characteristic in city part Brno-Bohunice including description of respondents individual cases. en
dc.description.department Katedra práva a právní vědy cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23455
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-04-20
local.subject dlouhodobá nezaměstnanost cs
local.subject long - term unemployment en


Files in this item

Files Size Format View
dvořáková_2012_bp.pdf 882.6Kb PDF View/Open
dvořáková_2012_vp.doc 27Kb Microsoft Word View/Open
dvořáková_2012_op.doc 34Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account