Zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Malý, Jan
dc.date.accessioned 2013-10-05T23:46:58Z
dc.date.available 2013-10-05T23:46:58Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19614
dc.description.abstract Bakalářská práce ?Zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody? se zabývá zaměstnáváním odsouzených, seznamuje s jeho historickým vývojem na území současné České republiky od počátků vězeňství po současnost. Podrobněji se zabývá současnou legislativní úpravou, problémy, které se vyskytují při zařazování odsouzených do práce, bezpečnostními riziky s tím souvisejícími, významem práce při resocializaci odsouzených, porovnává řešení této problematiky se Slovenskem a blíže seznamuje s pracovní činností odsouzených ve Věznici Pardubice. cs
dc.format 57 cs
dc.format.extent 406465 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vězení cs
dc.subject vězeňská služba cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject program zacházení cs
dc.subject tábory nucené práce cs
dc.subject zaměstnávání cs
dc.subject výkon trestu cs
dc.subject pracoviště cs
dc.subject účel výkonu trestu cs
dc.subject Prison en
dc.subject prison service en
dc.subject rehabilitation en
dc.subject program of treatment en
dc.subject forced labor camps en
dc.subject employment en
dc.subject imprisonment en
dc.subject workplace en
dc.subject purpose of serving the sentence en
dc.title Zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody cs
dc.title.alternative Employment of Convicted People in Prison en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šebek, Jiří
dc.date.accepted 2012-06-06
dc.description.abstract-translated Thesis "The employment of convicts during imprisonment," deals with the employment of convicted persons, familiarizes with its historical development on territory of present Czech Republic since the beginning of the prison system until present day. In detail it deals with the current legislative framework, problems encountered when assigning prisoners to work, safety hazards related to it and the importance of work assigning in rehabilitation of prisoners. Thesis compares these issues with situation in Slovakia and closely describes work assignments of convicts in the Pardubice Prison. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23604
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-23
local.subject práce vězňů cs
local.subject zaměstnávání vězňů cs
local.subject prisoner work en
local.subject convict labor en
local.subject employing of convicts en


Files in this item

Files Size Format View
malý_2012_bp.pdf 396.9Kb PDF View/Open
malý_2012_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
malý_2012_op.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account