Vznik a vývoj obecní policie, její právní postavení a vzdělávání strážníků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vznik a vývoj obecní policie, její právní postavení a vzdělávání strážníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Tecl, Jiří
dc.date.accessioned 2013-10-05T23:58:12Z
dc.date.available 2013-10-05T23:58:12Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19632
dc.description.abstract Bakalářská práce se v teoretické části zabývá historií policejních sborů, charakteristikou obecní policie, jejím právním postavením a vzděláváním strážníků. V jednotlivých kapitolách práce je popsána nejenom její historie a současnost, ale povinnosti a úkoly obecní policie i systém výcviku a vzdělávání strážníků. Práce také obsahuje zamyšlení o možném směru a zlepšení odborné přípravy strážníků. Praktická část práce obsahuje průzkum veřejného mínění občanů Havlíčkova Brodu ve vztahu ke své městské policii a strážníkům. Tento průzkum byl realizován formou dotazníku s následným vyhodnocením výsledků. cs
dc.format 79 s. cs
dc.format.extent 2128868 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obecní policie cs
dc.subject městská policie cs
dc.subject strážník cs
dc.subject odborná příprava cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject prevence cs
dc.subject veřejnost cs
dc.subject Municipal police en
dc.subject city police en
dc.subject police officer en
dc.subject special training en
dc.subject education en
dc.subject prevention en
dc.subject public en
dc.title Vznik a vývoj obecní policie, její právní postavení a vzdělávání strážníků cs
dc.title.alternative The Origins of Municipal Police Forces and Their Development, Their Legal Status and Education of Police Officers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2012-06-08
dc.description.abstract-translated In its theoretical part, this Bachelor thesis is concerned with the history of The Czech Police Force, characteristics of Municipal Police, its legal role, and training of police officers. In the individual chapters, not only the history of police forces as well as the present state is described but also duties and tasks performed by municipal police and its education and training system are covered. The thesis also includes a reflection of a possible direction and improvements of police officers? special training. The practical part contains a poll answered by the citizens of Havlíčkův Brod on their attitude towards their Municipal Police and its police officers. The poll has been carried out through a questionnaire and the results subsequently evaluated. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23759
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-03-30
local.subject profesní vzdělávání cs
local.subject obecní policie cs
local.subject veřejnost a policie cs
local.subject professional education en
local.subject municipal police en
local.subject public and police en


Files in this item

Files Size Format View
tecl_2012_bp.pdf 2.030Mb PDF View/Open
tecl_2012_vp.doc 30Kb Microsoft Word View/Open
tecl_2012_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account