Úskalí stáří a stárnutí z pohledu sociální práce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úskalí stáří a stárnutí z pohledu sociální práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zvonařová, Marcela
dc.contributor.author Suchá, Věra
dc.date.accessioned 2013-10-06T00:12:28Z
dc.date.available 2013-10-06T00:12:28Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19650
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá úskalím stáří a stárnutí z pohledu sociální práce a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje pojem stárnutí, jeho vnímání, stereotypy. Dále prezentuje potřeby seniorů, sociální služby, metody práce, legislativní opatření. Praktická část je zaměřena na zjištění, zda v současných podmínkách systémů nabídky zajištění sociálních služeb pro seniory je rozhodujícím kritériem při potřebě a výběru sociálních služeb neopustit domov a analyzuje výsledky dotazníkového šetření. cs
dc.format 62 cs
dc.format.extent 1404167 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject demografické stárnutí cs
dc.subject potřeby seniorů cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject metody práce cs
dc.subject informovanost seniorů cs
dc.subject legislativní opatření cs
dc.subject Senior en
dc.subject old age en
dc.subject demographic ageing en
dc.subject needs of seniors en
dc.subject social services en
dc.subject methods of work en
dc.subject seniors? awareness en
dc.subject legislative measures en
dc.title Úskalí stáří a stárnutí z pohledu sociální práce cs
dc.title.alternative Difficulties of Old Age and Ageing from the Point of View of Social Work en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bártová, Miloslava
dc.date.accepted 2012-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor?s thesis deals with the difficulties of old age and ageing from the point of view of social work. It is divided into two parts ? theoretical and practical. The theoretical part defines the term ?ageing?, its perception and stereotypes. Moreover, it presents the needs of seniors, social services, methods of work and legislative measures. The aim of the practical part is to find out if staying at home is the decisive criterion for requiring and selecting social services under the present conditions of systems which offer providing of social services for seniors. An analysis of results of a survey is also included in this part. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23733
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-11
local.subject senioři cs
local.subject stárnutí cs
local.subject stárnutí obyvatelstva cs
local.subject sociální práce cs
local.subject older people en
local.subject aging en
local.subject population aging en
local.subject social work en


Files in this item

Files Size Format View
suchá_2012_bp.pdf 1.339Mb PDF View/Open
suchá_2012_vp.doc 30Kb Microsoft Word View/Open
suchá_2012_op.doc 30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account