Vzdělávání pracovníků v sociálních službách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Kubátová, Lenka
dc.date.accessioned 2013-10-06T00:13:43Z
dc.date.available 2013-10-06T00:13:43Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19653
dc.description.abstract Předmětem práce byla komplexní analýza současné situace ve vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Cílem teoreticko - metodické části byl popis současného stavu ve vzdělávání pracovníků v sociálních službách, legislativa platná pro tuto oblast, pohled do historie vzdělávání, klasifikace sociálních zařízení i terminologická vymezení v této oblasti, zahrnující profesní kompetence pracovníka v sociálních službách i lektera v procesu vzdělávání dospělých. Cílem prakticko - analytické části bylo poskytnout přehled některých vzdělávacích programů nabízených vzdělávacími institucemi v městě Brně a zhodnocení kvality seminářů, lektorů i nabízených témat.Výzkum byl veden v terénní pečovatelské službě organizace NADĚJE. Zjistila jsem, že hodnocené vzdělávací programy, kterých se pracovnice zúčastnily, jsou na velmi dobré úrovni. cs
dc.format 75 s. a 3 s.(111 739 znaků) cs
dc.format.extent 451839 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vzdělávání cs
dc.subject vzdělavatel cs
dc.subject pracovník v sociálních službách cs
dc.subject vzdělávací program cs
dc.subject vzdělávací instituce cs
dc.subject Education en
dc.subject lecturer en
dc.subject social services worker en
dc.subject educational program en
dc.subject educational institution en
dc.title Vzdělávání pracovníků v sociálních službách cs
dc.title.alternative Staff Education within Welfare Services en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šefflová, Markéta
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis was the complex analysis of present situation in education of the social services workers. The focus of the theoretical - methodological part was the description of the current level in the education of social workers, legislation valid in this area, historical review, classification of social institutions, terminology valid in this area including professional competences of social workers and lecturers in the adults education process. The target of practical - analytical part was to provide a view of educational programs which are offered by educational organisations in the city of Brno and evaluation of their quality. The research work was performed in the social care organization NADĚJE. I have discovered, that the evaluated educational programs attended by employees of NADĚJE,are on a very good level. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23578
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-04-02
local.subject sociální pracovníci cs
local.subject profesní kompetence cs
local.subject profesní vzdělávání cs
local.subject social workers en
local.subject vocational qualifications en
local.subject professional education en


Files in this item

Files Size Format View
kubátová_2012_bp.pdf 441.2Kb PDF View/Open
kubátová_2012_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
kubátová_2012_op.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account